Strona główna Wiadomości Lotos podsumował wyniki finansowe

Większe zyski i poprawa wyniku operacyjnego

Lotos podsumował wyniki finansowe

Petrolnet.pl, 17 sierpnia 2017

W pierwszym półroczu 2017 roku Lotos wypracował ok. 1.372 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO (+26 proc. r/r, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+71 proc. r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 749 mln zł (+9 proc. r/r).

Lotos podsumował wyniki finansowe

Autor: Grupa Lotos

Operacyjne przepływy pieniężne Lotosu wyniosły w pierwszej połowie bieżącego roku 870 mln zł i były niższe w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 80 mln zł, z uwagi na koszty planowanego postoju remontowego.

Zadłużenie netto spółki (na dzień 30 czerwca 2017 r.) kształtowało się na poziomie 4,1 mld zł (spadek o 700 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł 43,8 proc. (stan na 30 czerwca br.) w stosunku do 55,9 proc. na koniec 2016 r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,4x w porównaniu do 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku).

Powołanie spółki Lotos Upstream

Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym Lotos podjął decyzję o restrukturyzacji tego obszaru w oparciu o wyspecjalizowaną spółkę holdingową – Lotos Upstream. Nowa spółka będzie kontrolować udziały w spółkach operacyjnych segmentu wydobywczego  i jako właściciel aktywów finansowych niezbędnych dla realizacji strategii, będzie stanowić platformę rozwoju całego obszaru wydobycia w grupie kapitałowej Lotos, przede wszystkim w zakresie organizacji finansowania nowych projektów wydobywczych.

Dzienne wydobycie Lotosu w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2017 r. 25,55 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i było niższe o 5,4 proc. r/r. W całym pierwszym półroczu 2017 r. spółka wydobyła w sumie blisko 4,6 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 133 mln zł (+146 proc. r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 213 mln zł (+10 proc. r/r).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA
link do aktualnego numeru: Maj /Czerwiec 2017

Lotos sprzedaje coraz więcej oleju napędowego w Polsce

Wykorzystanie zdolności przerobowych gdańskiej rafinerii kształtowało się w  2 kw. br. po remoncie powyżej nominału. Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób na poziomie 2 217 tys. ton ropy naftowej.

Sprzedaż produktów naftowych Lotosu w 2 kw. 2017 r. wyniosła ok. 2 537 tys. ton i była o zaledwie 3,9 proc. r/r niższa, pomimo postoju remontowego rafinerii. Warto podkreślić że Lotos zwiększył w analizowanym okresie krajową sprzedaż oleju napędowego o ponad 25 proc. Wzrost ten jest bezpośrednią konsekwencją uszczelnienia systemu podatkowego i eliminacji z rynku nielegalnych importerów.

W 2 kw. 2017 r. finalizowano prace projektowe oraz zakupy i dostawy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja): koksowania i odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowosku (HVDU). Trwały prace budowlano-montażowe w ramach umów na budowę głównych i pomocniczych instalacji projektu. W czerwcu zakończono prace montażowe instalacji produkcji tlenu. Dokonano także odbioru końcowego nowego budynku stacji elektroenergetycznej. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest w pierwszej połowie 2018 r.

Na koniec czerwca 2017 r. stan zaawansowania prac Projektu EFRA (uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe) wyniósł 76,8 proc.

Stacje Lotos nr 1 w rankingu ARC Rynek i Opinia

Sieć stacji Lotos uzyskała najlepszy wynik w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia w maju tego roku. Z usług stacji Lotos zadowolonych było 80 proc. ankietowanych klientów sieci. W badaniu kierowcy potwierdzili, że największy wpływ na ich satysfakcję mają: jakość paliw, jakość obsługi, oznakowanie stacji, czystość oraz gęstość sieci.

W 2 kw. 2017 r. obszar detaliczny Lotosu wykazał zysk operacyjny w wysokości 23,6 mln zł (+110,7 proc. r/r), a wynik EBITDA wyniósł 42 mln zł (+47,9 proc. r/r). Ww. wzrosty wynikały m.in. z wyższego wolumenu sprzedanych paliw. Wolumen sprzedaży paliw, zrealizowany przez sieć stacji Lotos, wyniósł w analizowanym okresie 292,4 tys. ton (+7,8 proc. r/r).

© BROG Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Personalia

Konferencje

Komentarz

Komentarz dnia

Moya: Zmiany rynkowe skłaniają do ewaluacji asortymentu

Filip Puchalski Dyrektor ds. Operacyjnych Moya

Kalendarium wydarzeń

Więcej...

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.