Strona główna Wiadomości Lotos podsumował wyniki finansowe

Większe zyski i poprawa wyniku operacyjnego

Lotos podsumował wyniki finansowe

Petrolnet.pl, 17 sierpnia 2017

W pierwszym półroczu 2017 roku Lotos wypracował ok. 1.372 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO (+26 proc. r/r, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+71 proc. r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 749 mln zł (+9 proc. r/r).

Lotos podsumował wyniki finansowe

Autor: Grupa Lotos

Operacyjne przepływy pieniężne Lotosu wyniosły w pierwszej połowie bieżącego roku 870 mln zł i były niższe w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 80 mln zł, z uwagi na koszty planowanego postoju remontowego.

Zadłużenie netto spółki (na dzień 30 czerwca 2017 r.) kształtowało się na poziomie 4,1 mld zł (spadek o 700 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł 43,8 proc. (stan na 30 czerwca br.) w stosunku do 55,9 proc. na koniec 2016 r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,4x w porównaniu do 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku).

Powołanie spółki Lotos Upstream

Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym Lotos podjął decyzję o restrukturyzacji tego obszaru w oparciu o wyspecjalizowaną spółkę holdingową – Lotos Upstream. Nowa spółka będzie kontrolować udziały w spółkach operacyjnych segmentu wydobywczego  i jako właściciel aktywów finansowych niezbędnych dla realizacji strategii, będzie stanowić platformę rozwoju całego obszaru wydobycia w grupie kapitałowej Lotos, przede wszystkim w zakresie organizacji finansowania nowych projektów wydobywczych.

Dzienne wydobycie Lotosu w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2017 r. 25,55 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i było niższe o 5,4 proc. r/r. W całym pierwszym półroczu 2017 r. spółka wydobyła w sumie blisko 4,6 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 133 mln zł (+146 proc. r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 213 mln zł (+10 proc. r/r).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA
link do aktualnego numeru: Maj /Czerwiec 2017

Lotos sprzedaje coraz więcej oleju napędowego w Polsce

Wykorzystanie zdolności przerobowych gdańskiej rafinerii kształtowało się w  2 kw. br. po remoncie powyżej nominału. Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób na poziomie 2 217 tys. ton ropy naftowej.

Sprzedaż produktów naftowych Lotosu w 2 kw. 2017 r. wyniosła ok. 2 537 tys. ton i była o zaledwie 3,9 proc. r/r niższa, pomimo postoju remontowego rafinerii. Warto podkreślić że Lotos zwiększył w analizowanym okresie krajową sprzedaż oleju napędowego o ponad 25 proc. Wzrost ten jest bezpośrednią konsekwencją uszczelnienia systemu podatkowego i eliminacji z rynku nielegalnych importerów.

W 2 kw. 2017 r. finalizowano prace projektowe oraz zakupy i dostawy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja): koksowania i odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowosku (HVDU). Trwały prace budowlano-montażowe w ramach umów na budowę głównych i pomocniczych instalacji projektu. W czerwcu zakończono prace montażowe instalacji produkcji tlenu. Dokonano także odbioru końcowego nowego budynku stacji elektroenergetycznej. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest w pierwszej połowie 2018 r.

Na koniec czerwca 2017 r. stan zaawansowania prac Projektu EFRA (uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe) wyniósł 76,8 proc.

Stacje Lotos nr 1 w rankingu ARC Rynek i Opinia

Sieć stacji Lotos uzyskała najlepszy wynik w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia w maju tego roku. Z usług stacji Lotos zadowolonych było 80 proc. ankietowanych klientów sieci. W badaniu kierowcy potwierdzili, że największy wpływ na ich satysfakcję mają: jakość paliw, jakość obsługi, oznakowanie stacji, czystość oraz gęstość sieci.

W 2 kw. 2017 r. obszar detaliczny Lotosu wykazał zysk operacyjny w wysokości 23,6 mln zł (+110,7 proc. r/r), a wynik EBITDA wyniósł 42 mln zł (+47,9 proc. r/r). Ww. wzrosty wynikały m.in. z wyższego wolumenu sprzedanych paliw. Wolumen sprzedaży paliw, zrealizowany przez sieć stacji Lotos, wyniósł w analizowanym okresie 292,4 tys. ton (+7,8 proc. r/r).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE