Strona główna Wiadomości Lotos wypłaci dywidendę akcjonariuszom

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lotos wypłaci dywidendę akcjonariuszom

Petrolnet.pl, 5 lipca 2018

W dniu 28 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Lotos wypłaci dywidendę akcjonariuszom

Autor: Grupa Lotos

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.

Jednocześnie ZWZ Grupy Lotos ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2018 oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2018. Ww. decyzje są zgodne z rekomendacją zarządu Grupy Lotos opublikowaną 1 czerwca br.

Oprócz tego, ZWZ powzięło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Lotos za rok 2017
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Grupy Lotos za rok 2017
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Lotos i GK Grupy Lotos za rok 2017
- udzielenia absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej pełniącym funkcje w 2017
- zatwierdzenia zaproponowanych zmian w statucie spółki Grupa Lotos
- upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu spółki
- powołania ósmego członka rady nadzorczej – pana Grzegorza Rybickiego.

Na wniosek większościowego akcjonariusza obrady ZWZ odłożono do 12 lipca br.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE