Strona główna Wiadomości Nowe regulacje zwiększają koszty prowadzenia działalności

Stacja Benzynowa & Convenience Store – Tylko u nas!

Nowe regulacje zwiększają koszty prowadzenia działalności

Petrolnet.pl, Stacja Benzynowa & Convenience Store, 7 czerwca 2018
komentuje: Marek Pietrzak
prezesAgencja Solidarni w Biznesie

Wdrożenie nowych regulacji prawnych dla rynku paliw nie odbyło się bezboleśnie. Początki były trudne, zarówno dla urzędników, jak i dla przedsiębiorców - napisał na łamach kwietniowego wydania magazynu "Stacja Benzynowa & Convenience Store" Marek Pietrzak, prezes Agencji Solidarni w Biznesie.

Nowe regulacje zwiększają koszty prowadzenia działalności

Autor: Fotolia

Przy pakiecie transportowym, szczególnych wariantów przewożenia, dostarczania i odbioru paliwa jest bardzo wiele. Za wariantami SENT niestety też nie nadążali i nie nadążają urzędnicy. I jest to istotny problem, szczególnie dla właścicieli stacji niezależnych.

W razie wątpliwości, celnik przyjmuje swoją interpretację, często nakładając przy tym karę – w takiej sytuacji przedsiębiorcy pozostaje tylko pisać odwołania. Niestety w takich przypadkach koszty odwołania przewyższają kwotę nałożonej kary. W konsekwencji bardziej opłaca się, oczywiście z niemałym poczuciem niesprawiedliwości, zapłacić karę. W wielu sytuacjach karano przedsiębiorców bez ewidentnego dowodu naruszenie prawa, za to na podstawie innej interpretacji sposobu przewozu, z którą nie zgadzał się urzędnik dokonujący kontroli.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
  NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW
!!! ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA !!!

link do aktualnego numeru: MAJ

Zaobserwowaliśmy niepokojące przypadki, w których celnicy wchodzili na cysternę, w oczywisty sposób naruszając takim postępowaniem podstawowe przepisy BHP, stawiając przy tym przewoźnika w trudnej sytuacji (to on ostatecznie odpowiada za zgodną z przepisami i bezpieczną obsługę cysterny). Niestety nawet przy ewidentnym stwierdzeniu nieprawidłowości podczas czynności kontrolnych, przedsiębiorca praktycznie nie może odmówić kontroli. W krytycznych warunkach cysterna może zostać odstawiona na pobocze, a przewóz wstrzymany. Pojedyncze próby skarg do, wydawałoby się, odpowiednich urzędów kończyły się brakiem reakcji.

Jeśli chodzi o działanie systemu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej – przyp. red.) to w początkowym okresie często się zawieszał. Obecnie jego praca ustabilizowała się i można z niego korzystać praktycznie bez większych problemów i niespodzianek.

Odnośnie pakietu paliwowego… Właścicieli stacji paliw zirytowała konieczność występowania do URE o ponowne wydawanie koncesji. Zmiana definicji paliw zakończyła się żądaniem kompletu dokumentów, jakby występowano o przyznanie koncesji po raz pierwszy. Do tej pory jeszcze sporo osób nie otrzymało koncesji na nowych warunkach.

Jeśli chodzi o zasady wprowadzone zapisami pakietu energetycznego, składanie informacji o posiadanej infrastrukturze, czy środkach transportu, czy też o wytwarzanych paliwach itp. spełnienie tych wymogów i dostosowanie się do nowych przepisów nie stanowiło dla właścicieli stacji paliw większego kłopotu.

Natomiast odmienne jest podejście właścicieli stacji wobec nowelizacji ustawy odnośnie kontroli odbioru oparów przez dystrybutory wydające benzyny (VRS II), których kontrole już niedługo rozpocznie Urząd Dozoru Technicznego. Nowe regulacje są dla właścicieli stacji paliw kolejnym obciążeniem finansowym, pobieranym od kontroli każdego węża dystrybutora wydającego benzynę. Powstaje pytanie, ile takich opłat właściciele stacji są w stanie jeszcze udźwignąć (w tym wypadku opłaty wyniosą 100 zł za każdy kontrolowany nalewak). Podobnie jest z wymianą kas fiskalnych, które w pierwszej kolejności będą kontrolowane właśnie na stacjach paliw. Co prawda możemy tu liczyć na zwrot kosztów, ale wyniesie on nie więcej, niż 700 zł za jedno urządzenie.

Niepokój branży budzą również nowe przepisy RODO. Mały przedsiębiorca bez zaplecza prawnego nie jest w stanie sam sobie z nimi poradzić, a to oznacza, że ponowie będzie musiał liczyć się z nowymi kosztami. Wiele zapisów odnosi się do podjęcia działań według uznania przedsiębiorcy, ale z drugiej strony kontrole i ocena dostosowania przedsiębiorstwa do nowych regulacji mogą być dokonywane na zasadzie uznaniowej – prawo ponownie pozostawia zbyt duże pole do interpretacji, a pewni i do nadinterpretacji – miejmy nadzieję, że nie na niekorzyść przedsiębiorcy. Tu jest teraz najwięcej niejasności i wątpliwości, a kary, jakie czyhają, są wręcz horrendalne.

Wypełnianie wszystkich nowych uwarunkowań prawnych już mocno czasowo absorbuje małego przedsiębiorcę, a będzie jeszcze bardziej. Wprowadzone akty wpłynęły na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i wydaje się, że to nie koniec.

Na koniec coś pozytywnego. Właściciele stacji paliw wyrażają zadowolenie z drastycznie ograniczonego wręcz dzikiego i nielegalnego importu paliw płynnych, godzącego w zasady uczciwej konkurencji. Generalnie uważają za słuszne wprowadzenie pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego.

Artykuł autorstwa Marka Pietrzaka ukazał się na łamach magazynu Stacja Benzynowa & Convenience Store (wydanie kwiecień 2018) na stronie 50. Link do pełnego wydania - kliknij

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE