Strona główna Wiadomości Prezes UOKiK o kontrolach jakości paliw

Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017

Prezes UOKiK o kontrolach jakości paliw

Petrolnet.pl, Stacja Benzynowa & Convenience Store, 12 października 2017

Kontrolujemy paliwo na wszystkich stacjach, nawet na tych, które nie mają koncesji. W przypadku podejrzenia istnienia szarej strefy możliwości podejmowania działań mają inne organy, z którymi współpracujemy, wymieniamy się informacjami – powiedział w rozmowie z redakcją publikacji „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017” Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Prezes UOKiK o kontrolach jakości paliw

Autor: UOKiK

Mija rok od czasu wprowadzenia w życie pakietu paliwowego, którego głównym celem jest zwalczanie szarej strefy w obrocie paliwami. Czy UOKiK obserwuje, wpływ zmian prawnych na poprawę konkurencyjności na polskim rynku dystrybucji paliw?

Istnienie szarej strefy, szczególnie tak dużej jak w latach poprzednich, stanowiło nieuczciwą konkurencję do podmiotów działających zgodnie z prawem. Widać wyraźną poprawę wyników finansowych największych spółek paliwowych, które nie są związane z szarą strefą.

Podsumowując wyniki najnowszych badań, nadal kwestionujemy najczęściej po jednym parametrze w próbce. W oleju wymagań nie spełnia głównie temperatura zapłonu, a w benzynach zawartość węglowodorów aromatycznych i skład frakcyjny. Nadal problemy przynosi zmiana wymagań w okresie letnio-zimowym. Prężność par kwestionujemy na przełomie okresów monitorowania kwiecień-maj, kiedy zmieniają się wymagania w tym zakresie z max. 90 w okresie przejściowym do 60 w okresie letnim.

Czy ograniczenie szarej strefy w Państwa odczuciach przekłada się na poprawę jakości paliw dostępnych na stacjach paliw w Polsce?

Kontrolujemy paliwo na wszystkich stacjach, nawet na tych, które nie mają koncesji. W przypadku podejrzenia istnienia szarej strefy możliwości podejmowania działań mają inne organy, z którymi współpracujemy, wymieniamy się informacjami.

Jaka była jakość paliw w Polsce w pierwszym półroczu 2016 roku, a jaka była ich jakość w 2017 roku? Czy UOKiK i IH zaobserwowały znaczące różnice w efektach kontroli w ujęciu rok do roku?

Zacznę od wyników gazu skroplonego (LPG). W I poł 2016 r. inspektorzy Inspekcji Handlowej pobrali 225 próbek LPG. 9 próbek nie spełniało wymagań jakościowych określonych w przepisach, czyli 4 proc.

W analogicznym okresie tego roku sprawdziliśmy tylko o jedną próbkę LPG mniej - 224. Pięć nie spełniało wymagań jakościowych, co stanowi 2,23 proc. zbadanych w tym zakresie.

Odnośnie paliw ciekłych, to w I poł 2016 r. inspektorzy pobrali 883 próbki, z których zakwestionowali 29, czyli 3,28 proc. zbadanych w tym zakresie. Dla porównania, w I poł 2017 r. sprawdziliśmy 759 próbek paliw ciekłych, kwestionując 25, czyli 3,29 proc.

Jak często w ostatnich latach konsumenci zwracali się do UOKiK z prośbą o przeprowadzanie kontroli jakości paliwa na konkretnych stacjach? Czy z biegiem lat liczba skarg spada?

Porównując dane z trzech ostatnich lat mogę powiedzieć, że rocznie dostajemy około 730 skarg. W ubiegłym roku skarżących było ponad 840, w tym mamy już 380 zgłoszeń.

Czy zdaniem UOKiK polskie władze mogą lub powinny podjąć dodatkowe działanie, dzięki którym możliwe byłoby poprawienie jakości paliw na stacjach?

Formalnie system kontroli paliw jest częścią europejskiego sytemu prawa, a jego głównym celem jest  ochrona środowiska i eliminacja paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych. Wprowadzenie kontroli wiele lat temu przyniosło widoczny i odczuwalny efekt. Możemy to dziś powiedzieć i rekomendować innym organom. Gdy zaczynaliśmy kontrole w 2003 roku, kwestionowaliśmy 30 proc. badanych próbek. W 2016 r. – 2,36 proc. System działa sprawnie, a z efektów korzystają jego użytkownicy.

Kilkanaście lat temu kierowca obawiał się, czy w ogóle odjedzie ze stacji po zatankowaniu. Teraz, dzięki systematycznym kontrolom i upublicznianiu wyników, mamy wymierny efekt tych działań – spadek obaw, strachu kierowców, że wleją do baku niewłaściwej jakości paliwo. Publikowane regularnie wyniki kontroli są źródłem wiedzy dla konsumentów i przedsiębiorców. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.uokik.gov.pl w postaci interaktywnej mapy zbadanych stacji paliw. Jednak za zmianę stanu rzeczy w największym stopniu odpowiadają konsumenci, którzy bojkotowali stacje ze złym paliwem.

Wzwiad ukazał się na łamach publikacji "Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2017" (strona 28) – wydaniu specjalnym czasopisma "Stacja Benzynowa & Convenience Store".

NAJNOWSZE WYDANIE
STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2017
kliknij aby zapoznać się z publikacją!


 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE