Strona główna Wiadomości Strategia rozwoju Unimot na lata 2018-2023

Spółka chce zwiększyć swoją konkurencyjność

Strategia rozwoju Unimot na lata 2018-2023

Petrolnet.pl, 5 lipca 2018

Najważniejsze punkty strategii to wzrost EBITDA, wzrost efektywności, dywersyfikacja biznesu, intensywny rozwój sieci Avia oraz coroczna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy.

Strategia rozwoju Unimot na lata 2018-2023

Autor: Unimot

Rada Nadzorcza Unimot zatwierdziła strategię rozwoju Grupy Unimot na lata 2018-2023, którą zaproponował Zarząd Spółki. Celem nadrzędnym jest budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy
poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności.

– Zaspokajając potrzeby naszych klientów, chcemy być najszybciej rozwijającą się niezależną grupą paliwowo-energetyczną w regionie. Wiarygodność, innowacyjne podejście oraz profesjonalny zespół to determinanty naszego sukcesu – stwierdza Maciej Szozda, prezes zarządu Unimot. – Wierzymy w rynki, na których działamy,  rozumiemy kierunek zmiany trendów i chcemy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Podchodząc elastycznie do prowadzonej działalności, będziemy koncentrowali się na najbardziej atrakcyjnych biznesach z obszaru paliwowo-energetycznego – dodaje Prezes Maciej Szozda.

W 2023 r. Grupa chce osiągnąć wynik EBITDA w wysokości 75 mln zł przy jednoczesnym wzroście efektywności prowadzonego biznesu – ROCE (EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) ma w 2023 r. wynieść 15 proc. Dywersyfikacja działalności nastąpi z kolei poprzez intensywny rozwój biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz zmianę struktury biznesu biopaliw – w 2023 r. obszary te mają generować 70 proc. EBITDA Grupy.

– Nie oznacza to, że rezygnujemy z rozwoju hurtu paliwowego. Wręcz przeciwnie – w kolejnych latach chcemy istotnie zwiększyć wolumeny sprzedaży między innymi dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci Avia – mówi Maciej Szozda. Grupa stawia sobie za cel posiadanie na koniec 2023 r. w sieci Avia 200 stacji paliw. – W większości będą to stacje franczyzowe, ale chcemy także zwiększyć liczbę stacji własnych – dodaje. Marka Avia ma być też wykorzystywana w sprzedaży pozostałych produktów i usług w grupie Unimot, a jej rozwój obejmie ponadto wprowadzenie własnej karty flotowej oraz rozwinięcie sprzedaży pozapaliwowej, w tym marek własnych.

Realizacja strategii zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy, który obejmuje bieżący rok, to reorganizacja i optymalizacja biznesu, w ramach której Unimot będzie podejmował szereg działań obniżających koszty operacyjne o 9,5 proc., czyli o ok. 10 mln zł. – Rok 2018 pod kątem wyników finansowych niewątpliwie będzie dla nas trudny, ale w kolejnych latach powinniśmy już widzieć efekty prowadzonych zmian. Mam na myśli zarówno działania optymalizacyjne, jak i te zmierzające do wdrożenia nowych, perspektywicznych projektów – dodaje Maciej Szozda.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE