Strona główna Wiadomości Unimot zadowolony z wyników

Wysoki poziom przychodów

Unimot zadowolony z wyników

Petrolnet.pl, 21 kwietnia 2017

Zarządu Umimotu SA raportuje w marcu 2017 r. najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w celu rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i rozszerzenia przedmiotu działalności.

Autor:

Zarząd Unimotu SA opublikował przychody ze sprzedaży netto za miesiąc marzec 2017 r. w ujęciu jednostkowym w wysokości 257 803 tys. zł. Przychody  uzyskane w marcu 2017 r. są wyższe o ponad 60% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2016 r. – 160 912 tys. zł) i wyższe o około 52% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (luty 2017 r. – 169 543 tys. zł.) Wartość przychodów netto narastająco za 3 miesiące 2017 r. wynosi 642 287 tys. zł i jest większa o około 70% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – marzec 2016 r. – 378 099 tys. zł). Na tak wysoki poziom przychodów miało wpływ kilka czynników. m.in. bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie oleju napędowego oraz zawarcie nowych kontraktów przez dział biopaliw.

Na uwagę zasługują również utrzymujące się dobre wyniki sprzedaży w segmencie gazu LPG. Osiągnięty poziom przychodów dobrze prognozuje na dalszą część roku, szczególnie że zazwyczaj w I kwartale mamy do czynienia ze zmieszeniem obrotów wynikającym z sezonowości sprzedaży paliw oraz lepszym zbilansowaniem rynku przez rodzimych producentów. – komentuje Robert Brzozowski, prezes spółki.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA
link do aktualnego numeru: Marzec 2017

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 18 maja o godz. 11.00 w Częstochowie przy ul. ul. Dekabrystów 41B. Na zwołanym zgromadzeniu zarząd spółki zwróci się do akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o następujący zapis: „77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.” Podjęcie takiej uchwały umożliwi spółce sprawne budowanie nowej sieci stacji paliw pod marką Avia, co było jednym z celów emisyjnych podczas debiutu na głównym parkiecie GPW w marcu bieżącego roku.

Kolejnym ważnym powodem zwołania NWZA jest zbliżający się termin rozliczenia się spółki z zakupu podmiotu zależnego Tradea Sp. z o.o. zajmującego się handlem energią elektryczną, o którym spółka informowała w Raporcie bieżącym 23/2017. Zakup spółki Tradea umożliwił GK Unimot wzmocnienie i utrwalenie pozycji na rynku, a także był istotnym krokiem w stworzeniu multienergetycznej oferty całej Grupy Kapitałowej. Podczas NWZA Zarząd poprosi akcjonariuszy o zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, skierowanej do dotychczasowego wspólnika Tradea sp. z o.o. – Marcina Kapkowskiego. Dzięki temu Unimot wypełni zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zakupu, bez konieczności zaciągania zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym. 
 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij
TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.