Czwarta edycja raportu GCNP o szarej strefie w Polsce

Udostępnij nas na:
Według szacunków Ministerstwa Finansów, w 2018 r. luka podatkowa uległa ograniczeniu (o 2,9 pkt. proc.), i choć wciąż wynosiła około 25 mld zł, tj. ok. 12,5 proc. potencjalnych wpływów, to proces jej redukcji postępuje.

W dniu 3 lipca br. podczas konferencji „Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji” Łukasz Kolano, Chair UNGC RNC Eastern Europe & Middle East, Executive Director GCNP, zaprezentował nowy raport Global Compact Network Poland pt. „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”.

W najnowszej, czwartej edycji raportu w ramach programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce“, eksperci Global Compact Network Poland mierzą i opisują walkę z szarą strefą w Polsce oraz analizują niepokojące zjawiska wśród zagrożonych branż (w szczególności paliwową, hazardową, odpadową czy urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Pokazane są nowe trendy w działaniach przestępców gospodarczych i podmiotów działających na granicy prawa przez sprawne wykorzystywanie jego luk. Podkreślono, że nie tylko nowe regulacje ograniczają wielkość szarej strefy, ale także praca organów ścigania oraz egzekucja samego prawa.

Proponowane regulacje to m.in. wyznaczanie i rozliczanie celów instytucji kontroli i katalogu podmiotów jej podlegających, opis algorytmu finansowania podmiotów zwalczających szarą strefę, czy np. prowadzenie limitu efektywności dla kontroli podatkowej.

Dla każdej z analizowanych branż oraz dla działań horyzontalnych opracowany został ponownie barometr rekomendacji w ramach, którego procentowo oceniamy poziom wdrożenia regulacji i innych procesów powiązanych mogących docelowo ograniczyć zjawisko szarej strefy w Polsce.

Raport został publicznie udostępniony w internecie i jest dostępny pod poniższym linkiem.

Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2018/2019

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.