Fundacja Grupy PERN przekaże szpitalom ponad 1 mln zł na walkę z epidemią

Udostępnij nas na:
PERN jako jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, wprowadziła szereg zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju.

W walce z epidemią konieczna jest determinacja, cierpliwość i konsekwencja ale także środki finansowe na zakup niezbędnych narzędzi do pokonania choroby. Dlatego chcemy mieć wkład w pomoc naszym placówkom medycznym – mówi Igor Wasilewski, prezes PERN

PERN podjął kroki by zabezpieczyć ciągłość działania

Dla PERN, obecna sytuacja to wyzwanie i wielka odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i utrzymanie ciągłości działania. Chodzi o to, aby klienci czyli rafinerie, ale także odbiorcy końcowi na stacjach paliw, nie odczuli tej sytuacji. Dlatego Spółka podjęła szereg działań, które mają zabezpieczyć ją logistycznie i organizacyjnie na wypadek potencjalnych zagrożeń:

  • Od kilku dni obowiązuje Zarządzenie Prezesa PERN, które reguluje sposób funkcjonowania Firmy w czasie epidemii,
  • wprowadzono szereg dodatkowych procedur, których celem jest ograniczenie dostępu do obiektów PERN, by minimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii,
  • plany ciągłości działania, które są scenariuszem funkcjonowania w najtrudniejszych sytuacjach, podlegają ciągłej weryfikacji i aktualizacji zgodnie z rozwojem wydarzeń,
  • Spółka na bieżąco prowadzi działania prewencyjne i komunikacyjne.
Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2020!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.