Lotos i Politechnika Warszawska współpracują nad projektami B+R

Udostępnij nas na:
Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy Lotos i spółki Lotos Lab w dniu 25 września br. podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Podpisanie porozumienia

Uroczystość, która odbyła się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, objęła podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Grupą Lotos, które sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos i Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos. Do realizacji postanowień tego porozumienia władze koncernu wyznaczyły Lotos Lab, jako podmiot realizujący zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej Lotos. Umowę ramową pomiędzy spółką a uczelnią sygnowali Marzena Koczut, prezes zarządu Lotos Lab oraz Piotr Kociński, wiceprezes zarządu Lotos Lab.

– Porozumienie i umowa ramowa z tak renomowanym partnerem przemysłowym jakim jest Grupa Lotos, realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, że potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej został doceniony przez Grupę Lotos i że zaproponowana nam została taka współpraca – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: – Politechnika Warszawska przykłada dużą wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień związanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Współpraca z Politechniką Warszawską to dla nas kolejny element budowania kapitału intelektualnego, który pozwoli nam wprowadzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze paliw niskoemisyjnych – mówi Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos. – Obecnie bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako paliwa, szczególnie w transporcie publicznym. Na bieżąco analizujemy różne możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych z funduszy zarówno krajowych jak i unijnych. Równocześnie jest to nasza odpowiedź na zapisy rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która wielokrotnie wspomina właśnie o konieczności rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Innowacyjne projekty

Prowadzone przez Lotos Lab projekty innowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru).

– W obszarze ogniw litowo-jonowych pracujemy obecnie nad projektem budowy rozproszonego magazynu energii – tłumaczy Marzena Koczut, prezes zarządu Lotos Lab. – Z kolei w obszarze wodoru prowadzone przez nas działania obejmują m.in. projekt budowy lokomotywy manewrowej o napędzie hybrydowym oraz projekt budowy systemu atestacji wodoru. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie, jakie niesie za sobą współpraca z Politechniką Warszawską, pozwoli nam wspólnie osiągnąć sukces.

Prototypy urządzeń

Współpraca z Politechniką Warszawską ma dotyczyć przygotowania przez uczelnię na zlecenie Lotos Lab prototypów wybranych urządzeń, m.in.:

  • przetworników oraz systemów zarządzania bateriami,
  • baterii litowo-jonowych i przepływowych,
  • magazynów energii (stacjonarnych i mobilnych),
  • baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych,
  • urządzenia do testowania poziomu czystości wodoru metodą optyczną.
Na styku nauki i biznesu

Zgodnie z umową, Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie Lotosu natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii, czy licencji.

– Innowacyjność oraz współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi to elementy, na które Lotos zwraca szczególną uwagę w swojej strategii do roku 2022. Dlatego tak bardzo cieszy nas umowa z Politechniką Warszawską, jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos. – Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam wspólnie opracować rozwiązania, które pozwolą Lotosowi ugruntować pozycję lidera w szeroko pojętym obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Co ważne, jesteśmy przekonani, że na umowie zyska nie tylko nasza firma, ale również polska nauka oraz docelowo nasi klienci i akcjonariusze.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.