Orlen Centrum Serwisowe wymieni zarząd

Udostępnij nas na:
Rada nadzorcza spółki ogłosiła wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: prezesa zarządu oraz członka zarządu. W praktyce oznacza to możliwość wymiany całego, dwuosobowego zarządu.

Obecnie funkcję prezesa zarządu Orlen Centrum Serwisowe pełni Mirosław Pietrucha. Został powołany na to stanowisko w dniu 9 marca 2018 roku. Funkcję członka zarządu spółki pełni natomiast Paweł Stępkowski.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca br. (decyduje data doręczenia zgłoszenia).

Orlen Centrum Serwisowe to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Orlen będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw.

Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis baz paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.