Orlen coraz bliżej wyłącznego akcjonariatu w Unipetrolu

Udostępnij nas na:
Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego. Oznacza to, że PKN Orlen już za około miesiąc, na przełomie września i października br. stanie się wyłącznym akcjonariuszem Unipetrolu.

Cała procedura wykupu realizowana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Republice Czeskiej. Decyzję Walnego Zgromadzenia poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję.

Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na tym samym poziomie, jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r. Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia PKN Orlen, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Najlepsze potwierdzenie, że zaproponowana cena jest atrakcyjna, stanowi uzyskanie 31,04 proc. udziałów już w pierwszym, dobrowolnym wezwaniu.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w trzech krajach. W ostatnich latach, w ramach procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy Orlen połączono południowe aktywa w Polsce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią Koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie  o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej  inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.