PGE i PKN Orlen łączą siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Udostępnij nas na:
Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa Orlen podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

W ramach współpracy określonej w liście intencyjnym przewidziano również kampanie informacyjne na temat roli wiatru, jako ważnego źródła energii oraz promujące morską energetykę wiatrową w kraju i za granicą. W dokumencie uwzględniono:

• Wymianę know-how/informacji lub wspólne pozyskiwanie danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych;

• przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych;

• potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego;

• koordynację działań mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących dostaw materiałów i usług w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, o ile takie wymagania zostaną wprowadzone przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

• wspólne lub skoordynowane działania na rzecz maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej;

• analizy możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej;

• koordynację działań w obszarze public relations skierowanych do kluczowych grup interesariuszy, w tym prowadzenie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat znaczenia projektów morskich farm wiatrowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz korzyści płynących z realizacji tych projektów w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

Docelowo, obie firmy zamierzają zrealizować projekt z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Zarówno w PGE, jak i w PKN Orlen, trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji koncesji na Morzu Bałtyckim.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE, do 2030 roku chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie spółka koordynuje trzy projekty – Elektrownię Wiatrową Baltica 1 (EWB1), Elektrownię Wiatrową Baltica 2 (EWB2), która w styczniu tego roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1,5 GW oraz Elektrownię Wiatrową Baltica 3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne, a obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla dwóch z nich, czyli EWB2 i EWB3.

Z kolei odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN Orlen spółka Baltic Power, rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji. Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW. Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Orlen na najbliższe lata.  Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców  energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią  dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.