Po III kwartale 2018 r. Unimot wychodzi na prostą

Udostępnij nas na:
Grupa Unimot zakończyła III kwartał 2018 r. przychodami w wysokości 843 mln zł i wynikiem EBITDA 14,5 mln zł. Grupa wyraźnie polepszyła też swoją rentowność.

Jak wynika z opublikowanego 13 listopada br. skonsolidowanego raportu kwartalnego, w III kwartale br. Grupa Unimot znacząco poprawiła swoje wyniki w stosunku do poprzednich kwartałów br. Grupa wypracowała wynik EBITDA na poziomie 14,5 mln zł, wobec ujemnego wyniku EBITDA -8,3 mln zł w II kwartale oraz 0,8 mln zł w I kwartale br. Natomiast wartość EBITDA skorygowana (oczyszczona głównie o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz przesunięcie kosztów w czasie) wyniosła 8,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy w omawianym okresie wyniosły 843 mln zł, czyli osiągnęły wartość porównywalną z II kwartałem br. i o 24,5 proc. wyższą niż w I kwartale. Unimot poprawił też wskaźniki rentowności: rentowność EBITDA skorygowana wyniosła 1,0 proc., a rentowność netto skorygowana 0,4 proc. To znaczący wzrost w porównaniu do II kwartału br., gdzie rentowność EBITDA skorygowana wyniosła 0,2 proc., a rentowność netto skorygowana -0,3 proc.

– W III kwartale br. wzrosła efektywność naszych głównych linii biznesowych, na co niewątpliwy wpływ miały takie czynniki jak: zwiększony popyt na paliwa, poprawa marż handlowych w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz niższe o ponad 30 proc. r/r koszty logistyki w tym segmencie – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes Unimot.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Zdecydowaną poprawę wyników odnotowaliśmy także w segmencie sprzedaży energii elektrycznej, głównie w wyniku handlu produktem za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich. Wolumeny sprzedaży energii w minionym kwartale były niemal o 170 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Intensywne działania sprzedażowe prowadziliśmy też w detalicznym kanale sprzedaży energii elektrycznej, w wyniku czego aż o 71 proc. (w stosunku do III kwartału 2017 r.) zwiększyliśmy ilość aktywnych punktów poboru energii w spółce Unimot Energia i Gaz – dodaje Adam Sikorski.

Warto podkreślić, że w omawianym okresie w Grupie przeprowadzono szereg działań zmierzających do obniżenia kosztów operacyjnych o 10 mln zł, co stanowi cel strategiczny Unimot. Zgodnie z założeniami, efekty tych działań będą w pełni widoczne w 2019 r., natomiast większość z nich została wykonana właśnie w III kwartale.

– Biorąc pod uwagę wyniki III kwartału br., a także obecne starania zarządu oraz całego zespołu pracowników Unimot, podtrzymujemy prognozę na koniec 2018 r., czyli osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 12 mln zł – podsumowuje prezes Sikorski.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.