Unimot coraz bliżej realizacji prognozy za rok 2018

Udostępnij nas na:
Zarząd Unimot opublikował szacunkowe podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej Unimot w ostatnich 3 miesiącach. Wstępne wyniki wskazują na istotną poprawę skonsolidowanej EBITDA za 9 miesięcy br.

Jak wynika z szacunkowych, skonsolidowanych wyników finansowych, przychody Grupy Unimot w III kwartale br. wyniosą 850 mln zł, czyli o 9 proc. więcej niż w III kwartale 2017 r. W omawianym kwartale Grupa wypracuje zysk EBITDA w wysokości 14,5 mln zł. Z kolei skumulowana EBITDA skonsolidowana za 9 miesięcy 2018 r. wyniesie 7,1 mln zł. Oznacza to, że Grupa jest coraz bliżej realizacji prognoz na 2018 r., zgodnie z którymi ma zakończyć rok wynikiem EBITDA w wysokości 12 mln zł.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– W nowej strategii Grupy Unimot, opublikowanej w czerwcu br., zakładaliśmy, że łącznie w bieżącym roku wypracujemy 12 mln zł zysku EBITDA – komentuje Adam Sikorski, prezes Unimot. – Stanowi to wynik niższy niż w 2017 r., ponieważ funkcjonujemy w mniej sprzyjającym otoczeniu rynkowym, szczególnie w kwestii bardzo wysokich kosztów obsługi sprzedaży oleju napędowego. Jednak dzięki naszym intensywnym działaniom optymalizacyjnym i sprzedażowym, wynik EBITDA udało nam się znacząco poprawić w III kwartale. W związku z tym, z optymizmem patrzę na najbliższe miesiące roku i wierzę, że pomimo trudnej sytuacji w pierwszym półroczu, Unimot zrealizuje cel zakładany na ten rok – podsumowuje Adam Sikorski.

Warto podkreślić, że pozytywny wpływ na wartość EBITDA spółek zależnych w III kw. 2018 r. miał głównie wynik spółki Tradea, która pomyślnie zintensyfikowała obrót energią elektryczną w bieżącym roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.