Unimot podwyższa prognozę finansową na 2019 r.

Udostępnij nas na:
Unimot, po publikacji szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2019 r., podwyższył prognozę finansową na 2019 r. Wg zaktualizowanej prognozy, skonsolidowana EBITDA skorygowana w 2019 r. ma wynieść 46,2 mln zł wobec 34,0 mln zł zakładanej wcześniej.

Na bazie wyników finansowych za I kwartał 2019 r. oraz szacunków za II kwartał 2019 r., skonsolidowana EBITDA skorygowana za I półrocze br. wynosi 27,7 mln zł, co oznacza wykonanie dotychczasowej prognozy na 2019 r. w ponad 80 proc.

– Pierwsze dwa kwartały tego roku były dla nas wyraźnie lepsze od założeń – niewątpliwie pomogły nam czynniki zewnętrzne, ale to dzięki naszej strategii biznesowej oraz elastyczności i sprawności działania udało się je tak efektywnie wykorzystać. Mam na myśli przede wszystkim wysokie marże na oleju napędowym oraz sukces w przetargach na biopaliwa. W związku z tak dobrym I półroczem, zdecydowaliśmy się podnieść prognozę skorygowanej EBITDA o ponad 6 mln zł – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Zaktualizowana prognoza skorygowanej EBITDA na 2019 r. wynosi 46,2 mln zł i została przygotowana w oparciu o szacunki wyników za I półrocze 2019 r. oraz dotychczasowe założenia na kolejne kwartały tego roku, które nie uległy istotnym zmianom.

– Prognoza została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy i na bieżąco będziemy dokonywać oceny możliwości jej realizacji. Ze względu na to, że do końca roku pozostało jeszcze pięć miesięcy, nie możemy wykluczyć, że ulegnie zmianie – dodaje Adam Sikorski.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.