Uszczelnienie podatków przyniosło rekordowe wpływy do budżetu

Udostępnij nas na:
Z wyliczeń ministerstwa przedsiębiorczości i technologii wynika, że dzięki sprawnemu ściąganiu podatków, między rokiem 2015 a 2018 dochody budżetu wzrosły o ponad 30 proc.

Wpływy z tytułu podatków dochodowych – PIT i CIT – w latach 2015-2018 zwiększyły się o ponad 30 proc. Ich zdecydowany przyrost nastąpił w roku 2018 r. – odpowiednio o 13,8 proc. i 16,8 proc. Już w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku dochody z PIT były rekordowe i wyniosły 36 mld zł (wzrost o 13 proc.). Natomiast z tytułu CIT do końca lipca budżet zyskał 25 mld zł (wzrost o 20 proc.). Wyższe przychody z PIT to m.in. efekt bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i wzrostu wynagrodzeń. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich zmian, jak zerowy PIT dla młodych czy obniżenie stawki z 18 proc. do 17 proc.

Z kolei dochody z tytułu VAT w latach 2015-2018 przyrosły o 42 proc. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku były one rekordowe i przekroczyły wartość 100 mld zł (wzrost o ok. 7 proc., rok do roku). Również w tym przypadku wzrost wpływów to efekt szeregu, wzajemnie uzupełniających się, działań uszczelniających.

Istotnym źródłem, zasilającym budżet, jest również akcyza. W latach 2015-2018 zysk z tego tytułu urósł o 14 proc. To zasługa, związanego ze wzrostem gospodarczym, zwiększenia popytu na paliwa ciekłe oraz ograniczenia szarej strefy w handlu paliwami. Wprowadzenie regulacji wymierzonych w nielegalny obrót paliwami (pakiet paliwowy, pakiet energetyczny, pakiet przewozowy), wyrównało warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu w Polsce wzrosła legalna sprzedaż paliw.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.