Zmiany w zarządzie Onico

Udostępnij nas na:
Zarząd Onico poinformował, że w dniu 24 maja br. rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Turczyna do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Uchwałą ma charakter warunkowy, tj. Pan Tomasz Turczyn obejmie stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii z chwilą i pod warunkiem złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej emitenta w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Emitent niezwłocznie poinformuje o spełnieniu się wskazanego wyżej warunku odrębnym raportem bieżącym.

Dotychczas zarząd spółki pracował w składzie:

Marek Stanio – prezes zarządu – pełni tę fukcję od 2017 roku. Wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych Onico.

Jolanta Burzyńska – wiceprezes zarządu – pełni tę funkcję od 9 stycznia br. Zatrudniona w spółce od 2015 r. Przed powołaniem w skład zarządu Onico funkcję dyrektora działu logistyczno-operacyjnego oraz była prokurentem w spółce.

Onico to polska spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem gazu płynnego LPG, oleju napędowego i biopaliw do polskich i międzynarodowych odbiorców. Firma realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ 2019 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.