Zmiany w zarządzie Onico

Udostępnij nas na:
Zarząd spółki poinformował, że z dniem 9 stycznia br. pan Artur Krzyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu – wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Onico.

Pan Artur Krzyk pozostaje zatrudniony w dziale handlowym Onico.

Jednocześnie w dniu 9 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu pani Jolanty Burzyńskiej do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Onico. Pani Jolanta Burzyńska jest zatrudniona w spółce od 2015 r. Przed powołaniem w skład zarządu pełniła funkcję dyrektora działu logistyczno-operacyjnego oraz była prokurentem w spółce.

Onico to polska spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem gazu płynnego LPG, oleju napędowego i biopaliw do polskich i międzynarodowych odbiorców. Firma realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <