12 listopada jednak wolny od pracy i handlu

W środę br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 listopada br. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt na ostatnią chwilę

O tym, że 11 listopada będzie wypadał w niedzielę, zainteresowani w tym przede wszystkim władze, na których barkach spoczywa organizacja tegorocznych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, mogli dowiedzieć się tuż po objęciu władzy w 2015 roku, a nawet i wcześniej.

Mimo to projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w którym m.in. zaproponowano ustanowienie poniedziałku 12 listopada dniem wolnym od pracy, został złożony w Sejmie dopiero 22 października br., czyli na trzy tygodnie (sic!) przed dniem, o którego świątecznym statusie mieli zdecydować parlamentarzyści.

Po ekspresowych czytaniach projektu na posiedzeniu Sejmu 23 października, 24 października ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

26 października Senat wniósł poprawki (które okazały się kluczowe dla branży handlowej), po czym 7 listopada posłowie pozytywnie rozpatrzyli stanowisko Senatu, a parę godzin podpisał ją Prezydent RP.

Co z niej wynika?

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Argumentacja posłów wnioskodawców

Jak możemy przeczytać w art. 3 początkowo złożonego projektu:

„W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustanie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (…)”.

Taką konstrukcję zapisu, umożliwiającą 12 listopada normalne działanie branży handlowej, posłowie wnioskodawcy argumentowali w następujący sposób:

„11 listopada 2018 r. przypada w niedzielę, dlatego też niniejsza ustawa epizodyczna ustanawia dodatkowy dzień wolny od pracy na dzień 12 listopada 2018 r., który będzie Świętem Narodowym. Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości , wydłuży czas na uroczystości do trzech dni tj. od 10 do 12 listopada 2018 roku”.

Sprzeciw Senatu

Najważniejszą poprawką Senatu, mającą wpływ na losy branży handlowej w dniu 12 listopada, było skreślenie art. 3 ustawy, co oznacza, że w tym dniu również pracownicy marketów i sklepów będą zwolnieni z obowiązku pracy (z wyłączeniem stacji paliw zgodnie z zapisami ustawy o zakazie handlu).

Argumentacja Senatorów była następująca:

„(…) Senat podzielił opinię partnerów społecznych, reprezentujących pracowników handlu (m.in. NSZZ „Solidarność”, że pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej, niż pracownicy innych działów gospodarki. Zdaniem Wysokiej Izby, Parlament powinien być konsekwentny w swoich ocenach i preferencjach dotyczących ochrony pracownika i działania w interesie rodziny. Nie znaleziono merytorycznego uzasadnienia, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei przyświecających Parlamentowi w momencie uchwalenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Podsumowanie

W ten sposób, na cztery dni przed, władzom udało się uchwalić dzień świąteczny oraz ostatecznie uregulować zasady dotyczące prowadzenia działalności handlowej.

Choć tym razem regulacyjny chaos w żaden sposób nie dotknąłby branży stacji paliw, która ma szczęście być wyłączoną z ustawy o zakazu w niedziele, z pewnością pozostała część rynku retailowego odetchnęła z ulgą, że na trzy dni robocze przed nowym świętem, już wie, że po pierwszej niehandlowej niedzieli w listopadzie, nastąpi także pierwszy niehandlowy poniedziałek.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.