57 proc. magazynów ropy należy do PKN Orlen

Udostępnij artykuł

– W przypadku ropy 57 proc. tych pojemności jest w gestii PKN Orlen, natomiast w przypadku paliw udział ten wynosi 35 proc. – dodaje.

Jak przyznaje wiceprezes, sprawa utrzymywania zapasów obowiązkowych dotyczy wielu firm jednak w największym stopniu właśnie PKN Orlen i właśnie dlatego koncernowi zależy na sprawnym wprowadzaniu zmian w przepisach ułatwiających wywiązywanie się z obowiązku utrzymywania zapasów.

Dlatego PKN Orlen stale podejmuje działania mające na celu zmniejszyć obciążenia finansowe związane z utrzymywaniem zapasów. W ostatnim czasie koncern podpisał umowy, w ramach których zmienił sposób utrzymywania części obowiązkowych zasobów ropy naftowej i produktów naftowych poprzez ich sprzedaż – z jednoczesnym zleceniem ich utrzymywania – podmiotowi zewnętrznemu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli spółce zmniejszyć zadłużenie netto o ponad 800 mln PLN. Zmianę sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych zaakceptowała Agencja Rezerw Materiałowych sprawująca pieczę nad strategicznymi rezerwami paliw i ropy naftowej.

Płocki koncern odsprzedał ponad 500 tys. ton ropy REBCO, co stanowi 13 proc. obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych Koncernu, firmie zewnętrznej równocześnie zlecając utrzymywanie tych zapasów na rzecz Spółki na zasadach wynikających z przepisów polskiego prawa. Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zarówno polskie, jak i unijne regulacje zezwalają na przekazanie obowiązku magazynowania zapasów stronie trzeciej. PKN Orlen wielokrotnie wskazywał, iż utrzymywanie rezerw bardzo poważnie obciąża bilans Koncernu i wpływa negatywnie na wskaźniki finansowe przez co ogranicza możliwości rozwoju. Na koniec 2009 roku wartość zapasów obowiązkowych ropy i paliw w bilansie skonsolidowanym wynosiła 6 mld zł, co stanowiło równowartość ponad połowy zadłużenia netto Spółki w tym czasie.

Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad zmianą zasad utrzymywania rezerw w Polsce. PKN Orlen uczestniczy w konsultacjach nowych rozwiązań i wspiera ich jak najszybsze wprowadzenie. W oczekiwaniu na nowe uregulowania ustawodawcze, Zarząd PKN Orlen podjął jeszcze w ubiegłym roku wyzwanie opracowania zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań operacyjno-finansowych zmierzających do odciążenia bilansu spółki. Efektem tych prac są podpisane Umowy, dzięki którym zamiast zapasów w bilansie firmy pojawi się gotówka.
 

Opublikowano: 22.04.2010
Aktualizacja: 22.04.2010