Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o wypłacie dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie firmy Unimot, na posiedzeniu 3 czerwca 2020 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 1,97 zł na jedną akcję. Uchwała jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.

Spółka przeznaczy na dywidendę 16,1 mln zł, costanowi 30 proc. wypracowanego jednostkowego zysku netto Unimot w 2019 r. Oznacza to, że akcjonariusze spółki otrzymają 1,97 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 37,7 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

– Rok 2019 był rekordowy dla spółki Unimot i pozwolił wypracować ponad 53 mln zł jednostkowego zysku netto. Cieszę się, że możemy się nim podzielić z naszymi akcjonariuszami mimo panującej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19 – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot

Rekomendacja zarządu jest zgodna z bieżącą polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30 proc. jednostkowego zysku netto. Liczba akcji objętych dywidendą to 8 197 818 sztuk. Dzień dywidendy to 18 czerwca br., a termin wypłaty dywidendy 9 lipca br.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.