BestShop Forum 2010

Udostępnij artykuł

W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 1600 uczestników, w szczególności: przedstawiciele kadry zaradzającej sieciami handlowymi, dyrektorzy i menedżerowie odpowiedzialni za inwestycje i rozwój w sieciach handlowych, dyrektorzy i menedżerowie ds. marketingu i sprzedaży w sieciach handlowych, przedstawiciele producentów i dystrybutorów FMCG, analitycy, doradcy, prawnicy działający w sektorze handlu detalicznego.

W ramach BestShop Forum odbywają się spotkania Okrągłego Stołu Polskiego Handlu Detalicznego, które inicjują kluczowe decyzje nt. handlu w Polsce, a wypracowane podczas spotkań postulaty stają się niejednokrotnie podstawą dla działań Rządu RP. BestShop Forum odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie.
 

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010