Bez nieprawidłowości w hurtowniach

Udostępnij artykuł

W omawianym okresie skontrolowano należącą do OLPP hurtownię w Małaszewiczach, hurtownie w Trzebini (Rafineria Trzebinia), hurtownię w Jaśle (Grupa Lotos), terminal paliw w Sokółce, hurtownię Grupy Lotos w Gdańsku oraz hurtownię OLPP w Rejowcu Poznańskim.
W ostatnim czasie detaliczni sprzedawcy paliw skarżyli się na to, że parametry paliwa kupowanego przez nich od sprzedawców hurtowych oscylują w dolnych granicach norm lub wykazują nieznaczne odchylenia od norm. Polska Izba Paliw Płynnych skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów specjalne pismo, w którym postulowało objęcie szerszą kontrolą producentów, bazy paliw i hurtownie.
UOKiK przyznał, że prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej kontrole w hurtowniach i bazach paliwowych nie zawsze odbywają się bezproblemowo. Inspektorzy podczas wykonywania swoich zdań często spotykali się z utrudnieniami ze strony przedsiębiorców. Często utrudniają oni dostęp do zbiornika lub składają oświadczenia, że paliwo nie jest przeznaczone do obrotu albo, że paliwo znajdujące się w zbiorniku zostało właśnie zareklamowane. Wówczas Inspekcja Handlowa zmuszona jest do prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, co wydłuża czas prowadzenia kontroli. Przeszkodę często stanowią również prowadzone remonty oraz celowa wymiana sprzętu w hurtowniach czy bazach paliwowych (np. króćców) co zmusza inspektorów do dostosowania sprzętu, którym dysponują inspektorzy wojewódzkich inspektoratów IH lub laboratoria zewnętrzne, które prowadzą kontrole w ramach podpisywanych umów.
Opublikowano: 14.04.2010
Aktualizacja: 14.04.2010