Blisko 5 proc. spadek zużycia paliw w Polsce

Udostępnij artykuł

Według ARE zużycie krajowe benzyn silnikowych w okresie o stycznie do marca 2010 r. wyniosło 921,5 tys. ton. Rok wcześniej konsumpcja tego paliwa osiągnęła poziom 968,5 tys. ton. Spadek zużycia benzyn wyniósł w ujęciu rok do roku 4,85 proc.

ARE zanotowała również mniejsze zużycie oleju napędowego. W pierwszym kwartale bieżącego roku zużycie krajowe tego paliwa wyniosła 2383,6 tys. ton. To 2,06 proc. mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego, kiedy to konsumpcja ON była na poziomie 2433,8.

Specjaliści prognozują, że całkowita konsumpcja diesla w 2010 roku wzrośnie o kilka procent w porównaniu do roku ubiegłego. Według ekspertów, możliwy jest natomiast spadek zużycia benzyn silnikowych – byłoby to utrzymanie trendu obserwowanego na polskim rynku paliw w 2009 roku.

W ciągu całego 2009 roku krajowe zużycie oleju napędowego, według Agencji Rynku Energii, wyniosło 10957,2 tys. ton i nastąpił wzrost konsumpcji tego paliwa 4,6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Rekordowym miesiącem pod względem zużycia krajowego oleju napędowego był październik roku ubiegłego. W tym czasie, według ARE, zużyto 1020 tys. ton diesla w ciągu 31 dni. Zdaniem specjalistów tak wielka, rekordowa konsumpcja tego paliwa spowodowana była brakiem dni świątecznych w tym miesiącu oraz zbliżającym się okresem świątecznym.

Natomiast w przypadku benzyn silnikowych, specjaliści ARE zanotowali w 2009 r. spadek zużycia z 4272,0 tys. ton w 2008 roku do 4257,1 tys. ton w roku ubiegłym. W ujęciu procentowym zużycie tego paliwa spadło o 0,35 proc.

Agencja Rynku Energii S.A. dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

 

Opublikowano: 07.06.2010
Aktualizacja: 07.06.2010