BP Polska chce nabyć kolejne stacje

W dniu 25 stycznia br. do prezesa UOKiK wpłynął wniosek informujący o zamiarze nabycia przez BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) części mienia Tomsol z siedzibą w Koszalinie. Sprawa jest w toku.

Koncentracja, której dotyczy zgłaszany zamiar, polega na nabyciu przez spółkę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) części mienia przedsiębiorcy Tomsol (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Koszalinie w drodze zawarcia umów sprzedaży nieruchomości zabudowanych stacjami paliw.

O przejmowanym

Obszar działalności prowadzonej przez Tomsol obejmuje hurtową i detaliczną sprzedaż paliw, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych. Na początku marca 2018 roku przedsiębiorstwo otrzymało koncesję na obrót paliwami ciekłymi m.in. przy wykorzystaniu łącznie sześciu stacji paliw – dwóch w Koszalinie, dwóch w Sianowie, jednej w Darłowie, jednej w Niemicy. Obecnie w rejestrach URE znajduje się informacja o prowadzeniu działalności przez trzy obiekty marki Tomsol – w Sianowie, Niemicy i Trawicy.

O przejmującym

BP Europa SE prowadzi przede wszystkim hurtową oraz detaliczną sprzedaż paliw silnikowych na stacjach paliw własnych oraz partnerskich. Na terenie Polski BP Europa SE prowadzi działalność poprzez zarejestrowany oddział: BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie.

BP Europa SE należy do Grupy Kapitałowej BP, której podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

Wniosek o zamiar nabycia Arge

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2018 roku, do UOKiK wpłynął wniosek BP dotyczący zamiaru nabycia sieci stacji Arge. Pod koniec września 2018 roku UOKiK zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących planowanej koncentracji.

– W 2018 roku podpisaliśmy umowę na zakup sieci Arge, przy czym cały czas czekamy na zgodę UOKiK na realizację tej transakcji. Zakup stacji Arge jest konsekwentną decyzją i dalszym krokiem związanym z realizacją strategii wzrostu BP. Jest to sieć położona w kluczowym dla nas rynku, spełniająca oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o lokalizacje, jak również dalszy potencjał wzrostu – powiedziała Barbara Wiążewska, dyrektor generalny działu BP Retail w Polsce.

Do dnia dzisiejszego (5 lutego 2019 roku) sprawa jest w toku – UOKiK nie wydał jeszcze decyzji w sprawie wniosku złożonego przez BP.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.