CBA sprawdzi majątek prezesa Orlenu

Udostępnij artykuł
Nie milką echa kontrowersji wokół osoby Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. W ostatnich tygodniach w ogólnopolskich mediach pojawiło się wiele informacji na temat nieruchomości posiadanych przez szefa Orlenu. Pojawiły się liczne głosy sugerujące, że część z nich została zakupiona poniżej rynkowej ceny dzięki wykorzystywaniu pozycji prezesa spółki skarbu państwa. Daniel Obajtek po raz kolejny zabrał głos w sprawie.

– Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem – napisał na Twitterze 16 marca br. Daniel Obajtek.

– W dniu dzisiejszym do CBA trafił wniosek Pana Daniela Obajtka o zbadanie formułowanych pod jego adresem zarzutów dotyczących jego stanu majątkowego. CBA podejmie czynności w tej sprawie – czytamy w komunikacie wydziału komunikacji społecznej CBA wydanym 16 marca 2021 roku.

Wcześniejsze kontrole CBA

Do tej pory Centralne Biuro Antykorupcyjne dwukrotnie weryfikowało składane przez Daniela Obajtka oświadczenia majątkowe. Po raz pierwszy kontrolą objęto oświadczenia majątkowe składane w latach 2006-2010. Kontrola zakończyła się 18 września 2012 roku. W związku z podejrzeniem rozbieżności między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym CBA skierowało do prokuratury wniosek o ocenę wyników kontroli. Śledztwo prokuratury w tej sprawie zakończyło się 24 maja 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17§1 pkt 1 kpk).

Drugi raz CBA weryfikowało oświadczenia majątkowe składane w latach 2013-2018. Czynności prowadzone były od 9 lutego 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku. W trakcie tych czynności weryfikacji poddano 13 oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza nie wykazała różnic między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym.

– Podawane w mediach informacje, jakoby byli funkcjonariusze CBA zajmujący się prowadzeniem kontroli oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka pracowali obecnie w podmiotach kontrolowanych przez Daniela Obajtka są nieprawdziwe – czytamy na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.03.2021
Aktualizacja: 17.03.2021