CBRE: Zakupy spożywcze nadal robimy rzadziej, ale większe

Udostępnij artykuł
Sektor spożywczy okazał się odporny na pandemię. Z danych Euromonitor International wynika, że w 2020 roku sprzedaż w branży spożywczej spadła tylko o 0,9 proc. rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna zmalała w tym czasie o 6,7 proc.

Pandemia wpłynęła na sposób, w jaki Polacy realizują zakupy spożywcze. Połowa przyznaje, że pod wpływem pandemii robi większe zakupy za jednym razem, a 36 proc. wybiera się do sklepów spożywczych rzadziej – wynika z badania zleconego przez CBRE. Zdecydowana większość konsumentów na zakupy spożywcze na osobę wydaje do 1000 zł miesięcznie. Wśród ankietowanych 3 na 4 osoby twierdzą, że to taka sama kwota jak przed pandemią, a co piąta dostrzega wzrost tych wydatków.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (2007-2019) sprzedaż stacjonarna artykułów spożywczych systematycznie rosła w tempie średnio 2,7 proc. rok do roku. Niecodzienne okoliczności wywołane przez pandemię spowodowały lekki spadek sprzedaży w tym segmencie rok temu. Niemniej, sektor spożywczy na tle innych branż handlowych okazał się odporny na niepewność gospodarczą. Sprzedaż w sektorze spożywczym w 2020 roku zmalała jedynie o 0,9 proc. rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych spadła o 6,7 proc. rok do roku. Co więcej, prognozy sprzedaży artykułów spożywczych na kolejne lata są pozytywne. Zakładany jest wzrost średnio o 2,5 proc. rocznie w latach 2021-2025 – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Zmiana spożywczych nawyków zakupowych

Z badania omnibusowego zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, co potwierdza 44 proc. respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy robimy rzadziej, ale za to większe. Już 51 proc. spośród osób, które zmodyfikowały sposób realizacji zakupów spożywczych, przyznaje, że pod wpływem doświadczeń związanych z COVID-19 robi większe zakupy za jednym razem, a 36 proc. konsumentów robi zakupy rzadziej. Podium zmieniających się nawyków zakupowych domyka upowszechniający się handel elektroniczny – 22 proc. osób w pandemii częściej kupuje online. Dodatkowo, co piąty konsument przyznaje, że aktualnie robi zakupy głównie w dyskontach, a 11 proc. wybiera najczęściej osiedlowe sklepy.

Jeżeli chodzi o ilość pieniędzy przeznaczanych na zakupy spożywcze w przeliczeniu na jedną osobę w danym miesiącu, zdecydowana większość Polaków (87 proc.) wskazuje, że są to wydatki do 1000 zł. Spośród nich 44 proc. przeznacza w swoim gospodarstwie domowym do 500 zł miesięcznie na zakupy spożywcze, natomiast 43 proc. ankietowanych wydaje pomiędzy 500 zł a 1000 zł na osobę. Tylko 13 proc. klientów przeznacza na żywność wyższe kwoty. Większość z nas nie zauważyła, żeby wydatki na zakupy spożywcze w pandemii wzrosły (71 proc.). Wyższe wydatki zaobserwowało 19 proc. konsumentów, a co dziesiąta osoba je ograniczyła.

Dobre wyniki branży spożywczej

W ostatnich latach (2016-2019) udział branży spożywczej w zestawieniu udziałów sektora spożywczego i niespożywczego w całkowitej stacjonarnej sprzedaży detalicznej był stabilny i kształtował się na poziomie 58 proc. W 2020 roku zwiększył się do 61 proc. jako efekt dwóch czynników: dobrej kondycji sektora spożywczego pomimo niepewności na rynku handlowym oraz tymczasowego spadku sprzedaży w innych branżach.

Zmniejszenie obrotów w branżach niespożywczych wynikało m.in. z weryfikacji potrzeb w nowych okolicznościach. Ograniczenie kontaktów społecznych, praca z domu czy brak imprez okolicznościowych negatywnie wpłynęły na sprzedaż w branży modowej, a ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji i kawiarni, hoteli czy kin znacząco obniżyły obroty sektora gastronomiczno-rozrywkowego. Te same czynniki spowodowały, że Polacy częściej samodzielnie przygotowywali posiłki w domu, wcześniej zaopatrując się w produkty spożywcze. Dodatkowo, w wynikach sprzedaży artykułów spożywczych w marcu 2020 roku widoczny był wyraźny efekt robienia zakupów „na zapas” – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

W 2021 roku spodziewana jest stopniowa stabilizacja udziałów w rynku wskutek wzrostu wyników sprzedażowych innych branż handlowych.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w terminie 25-28 czerwca 2021 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1082 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Internautów w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.08.2021
Aktualizacja: 20.08.2021