Centroekoenergia: 26 proc. przychodów Centrozap

Udostępnij artykuł

Jak wynika z raportu kwartalnego opublikowanego przez Centrozap miał przychody ze sprzedaży na poziomie 37 mln 895 tys. zł, z czego na paliwa płynne i oleje przypadło 8 mln 763 tys. zł.

Centrozap S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku zawarł ze Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę kupna-sprzedaży na mocy której dokonał zakupu 99,43% udziałów w spółce Statoil Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (po zmianie nazwy: Centroekoenergia Sp. z o.o.).

Po dacie bilansu – na początku kwietnia 2010r. – zakończona została formalna procedura przekształcania Centroekoenergia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w ramach której Centrozap SA jest jedynym akcjonariuszem w tej Spółce i posiada 100,0% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Centroekoenergia posiada Koncesję na Wytwarzanie Paliw Ciekłych (w tym biopaliw) do lipca 2024 roku. W ramach koncesji spółka ma prawo do wytwarzania oleju napędowego, wytwarzania oleju napędowego zawierającego 20 proc. estrów metylowych kwasów tłuszczowych (biodiesla), wytwarzania oleju napędowego zawierającego powyżej 20 proc., ale nie więcej niż 50 proc. estrów metylowych kwasów tłuszczowych (biodiesla). Spółka ma również koncesję na obrót paliwami do kwietnia 2019 roku w zakresie sprzedaży paliw płynnych, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży i zakupu paliw, olejów opałowych realizowane na zlecenie Statoil Poland, sprzedaż paliw stałych: węgiel, koks, biomasy.

W dniu 22 marca 2010r. w ramach umowy agencyjnej ze Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Centroekoenergia Sp. z o.o. doprowadziła do podpisania Umowy na dostawy paliw dla Grupy Kapitałowej Spółek DB Schenker Rail Polska S.A. na okres dwunastu miesięcy o łącznej wartości 130.000,0 tys. zł. Wynagrodzenie prowizyjne agenta – Centroekoenergii jest objęte klauzulą poufności.

Po dacie bilansu z dniem 12.04.2010r. Centroekoenergia SA z siedzibą w Sosnowcu podpisała z Orlen Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku długoletnią umowę handlową na dostawy asfaltu. Szacowana wartość dostaw do końca 2010r. wyniesie ok. 12,0 mln zł.
 

Opublikowano: 18.05.2010
Aktualizacja: 18.05.2010