Cystern nie obowiązuje zakaz ruchu

Udostępnij artykuł

Wyłączenie cystern paliwowych z zakazu wynika z zasady, głoszącej, że "pojazdy używane w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym zostały wyłączone z wprowadzonego zakazu".
Zakaz obowiązuje od 16 kwietnia od godz. 18.00 do 19 kwietnia do godz. 6.00.

Decyzja Ministerstwa Infrastruktury dotycząca ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 12 ton została podjęta w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystościami żałobnymi dla uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku pod Smoleńskiem.
Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury to odpowiedź na zapytanie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Zgodnie z rozporządzeniem zakaz nie dotyczy pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami; pojazdów biorących udział w: akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii.

Zakaz nie dotyczy również pojazdów używanych: przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu lekarstw i środków medycznych, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej.

Z zakazu wyłączone zostały również pojazdy do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, w transporcie kombinowanym; pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych, pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010