Czyszczenie zbiorników w bazie PKN Orlen

Udostępnij artykuł

Zakres prac obejmuje odłączenie mechaniczne i elektryczne pomp ssących, zdjęcie nawierzchni i okopanie włazów, wykucie w stropach dostępu do włazów, rozkręcenie armatury przy zbiornikach, rozdeklowanie zbiorników, wypompowanie produktów lub wody ze zbiorników, resztowanie stanów zbiorników, czyszczenie zbiorników z utylizacją odpadów, wentylowanie zbiorników, pomiar stężeń w zbiornikach wraz z wypisaniem protokołów, zadeklowanie zbiorników, montaż armatury na zbiornikach, zaślepienie rurociągów, odtworzenie nawierzchni w odkopanych włazach oraz usunięcie i utylizację gruzu.

W bazie znajduje się 17 szt. Zbiorników po 100 m sześc., 3 szt. Zbiorników po 50 m sześc., 2 szt. Zbiorników po 32 m sześc., 1 szt. Zbiorników po 20 m sześc., 3 szt. Zbiorników po 12 m sześc. na oleje zużyte oraz 13 szt. Zbiorników na oleje silnikowe o pojemności 12 m sześc. każdy.
Pytania dotyczące części merytorycznej należy kierować do Krzysztofa Kowalewskiego (Krzysztof.kowalewski@orlen.pl) oraz Barbary Ślagowskiej (Barbara.slagowska@orlen.pl). Pytania dotyczące części handlowej Zapytania Ofertowego należy zgłaszać do Marii Zachacz (Maria.zachacz@orlen.pl).

Oferty należy składać w sekretariacie Biura Zakupów PKN Orlen w Płocku lub przesyłać pocztą na adres: Maria Zachacz, PKN Orlen S.A – Biuro Zakupów, ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock, Polska.
PKN Orlen miał 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody koncernu wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.
Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 20.05.2010
Aktualizacja: 20.05.2010