Dane Selectivv: jak klienci odwiedzali stacje w ostatnim roku?

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS! RAPORT 2020!] Odwiedzalność stacji benzynowych w okresie czerwiec 2019 – czerwiec 2020 charakteryzowała się dotychczas niespotykaną dynamiką zmian. Nawet wprowadzenie niedziel wolnych od handlu, które okazały się być pozytywną zmianą dla sieci stacji benzynowych, nie powodowało tak znaczących różnic. To także okres, w którym po raz pierwszy w historii naszych pomiarów, Selectivv Index Stacje miał ujemną tendencję w dłuższej perspektywie czasowej.
Artykuł Marcina Augustyniaka, Client Director of Data Tank w Selectivv ukazał się na łamach publikacji STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
Przed pandemią

W drugiej połowie 2019 roku obserwowaliśmy bardzo duże wzrosty odwiedzania stacji benzynowych. Wrzesień 2019 to miesiąc, w którym odnotowaliśmy najwyższą wartość wskaźnika Selectivv Index Stacje w całej historii prowadzenia analiz (od października 2017 roku). Dla podkreślenia wystąpienia stabilnych wzrostów należy dodać, że drugi najwyższy wskaźnik Selectivv Index odnotowaliśmy w sierpniu 2020 roku, a następnie w październiku, lipcu oraz grudniu. Pięć miesięcy, w których nasz Index miał najwyższe wartości obejmowały drugą połowę 2020 roku.

Również styczeń i luty 2020 charakteryzowały się dalszymi wzrostami. Co prawda były one niższe niż w drugiej połowie 2019 roku. Jest to tendencja obserwowana przez nas od początku prowadzenia pomiarów – z początkiem roku obserwujemy spadek liczby użytkowników odwiedzających stacje benzynowe. Podkreślając dobre wskaźniki dla stycznia i lutego b.r. należy przykładowo porównać zmianę rok do roku, gdzie w styczniu 2019 roku nastąpił spadek o -1,2 proc. w porównaniu do 2018 roku, podczas gdy w styczniu 2020 roku (porównując do stycznia 2019) nastąpił wzrost o 5,1 proc., a w lutym nawet o 6,2 proc.

Niespodziewane zmiany

Po tak korzystnych obserwacjach w okresie lipiec 2019 – luty 2020 roku nastąpiła zmiana trendów związana z pandemią Covid-19. Na wykresie poniżej widać wyraźnie, że w okresie od listopada do lutego 2019 i 2020 występowały analogiczne trendy. Jeszcze na początku marca, jeśli ktoś pominął informacje płynące ze świata, można było zakładać wzrosty w kolejnych miesiącach. Jednak w efekcie lockdownu w gospodarce, a przede wszystkim wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się, nastąpiło odwrócenie trendu dla roku 2020. 

W marcu 2020 roku nastąpił spadek liczby odwiedzających stacje benzynowe do poziomu z roku 2019. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia wprowadzone zostały w dniu 14 marca b.r., zatem bezpośredni wpływ na finalną wartość wskaźnika miały przez połowę miesiąca.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Polacy wyjeżdżają na wakacje

Od kwietnia liczba odwiedzających stacje benzynowe zaczęła rosnąć. Mimo to nadal (stan na koniec lipca) nie osiągnęła poziomu z roku 2019. Ciekawym przypadkiem jest maj, gdzie w roku 2019 nastąpił spadek liczby odwiedzających w porównaniu do kwietnia, natomiast w 2020 roku utrzymała się tendencja wzrostowa. Zapewne wynika to z faktu odmrażania gospodarki. Interesującą jest zbieżność z cenami paliw w tym czasie. Według danych Autocentrum maj 2019 roku był miesiącem najwyższych cen etyliny 95 (5,23 zł), podczas, gdy maj 2020 roku charakteryzował się najniższymi cenami od 2016 roku (3,89 zł).

Czego oczekiwać w najbliższych tygodniach?

Jaka będzie sytuacja w kontekście odwiedzania stacji benzynowych w najbliższych miesiącach? Jesteśmy przekonani, że w sierpniu nastąpi kolejny wzrost. Zapewne liczba odwiedzających będzie tylko trochę niższa niż w 2019 roku. Wynikać to będzie m.in. z dynamicznego wzrostu krajowych wyjazdów turystycznych obserwowanego przez Selectivv od drugiej połowy lipca. Co do kolejnych miesięcy, to oczywiście wszelkie przewidywania są uzależnione od sytuacji związanej z Covid-19 oraz stanem gospodarki. W optymistycznym scenariuszu możemy zakładać dalsze wzrosty odwiedzania stacji benzynowych i powrót do poziomów z 2019 roku w październiku b.r. Pesymistyczny scenariusz uwzględniający ponowne wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się i problemy gospodarcze zakłada znacząco większe spadki niż te, które obserwowaliśmy na wiosnę b.r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 15.10.2020
Aktualizacja: 15.10.2020