Daniel Obajtek powołany na prezesa PKN Orlen na kolejną kadencję

Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa, powołał w skład zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka na nową wspólną kadencję zarządu.

Nowa kadencja rozpoczyna się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Następnie rada nadzorcza spółki powierzyła Danielowi Obajtkowi funkcję prezesa zarządu PKN Orlen w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki.

Daniel Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6. lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.