EGH dostarczy paliwo na kolejną mikrostację

Udostępnij artykuł

Umowa wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2010 r. i będzie obowiązywać przez 48 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

Umowa jest realizowana w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA" dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

W ubiegłym roku Ekopol zawarł 24 umowy posadownienia i obsługi mikrostacji paliw. Obecnie ich sieć to ok. 150 takich obiektów. Firma rozwija również dystrybucję biopaliw. W kwietniu ubiegłego roku została uruchomiona sprzedaż uszlachetnionego oleju napędowego Ekopol Premium i Ekopol B20 w obiektach TanQuid Polska Sp. z o.o. w Radzionkowie.

Przychody ze sprzedaży spółki Ekopol Górnośląski Holding w 2009 r. wyniosły 73 mln 136 tys. zł. Zgodnie z wybranymi danymi finansowymi opublikowanymi przez spółkę, zysk z działalności operacyjnej Ekopolu wyniósł w 2009 r. 987 mln zł. W 2008 r. było to 783 mln zł, natomiast zysk netto spółki na koniec 2009 r. wyniósł 876 mln zł, wobec 654 mln zł w 2008 r.

Ekopol Górnośląski jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym. Spółka działa od 1989 roku i obejmuje swoim działaniem cały kraj, a także współpracuje z kontrahentami zagranicznymi.

Działalność firmy obejmuje swoim zakresem m.in. sprzedaż wyrobów hutniczych MITTAL Steel Poland S.A., sprzedaż wyrobów hutniczych innych producentów takich jak blachy trapezowe ocynkowane i powlekane, łukowe blachy trapezowe powlekane, blachy dachówkowe, panele i kasety ścienne, płatwie dachowe, usługi cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach z kręgów oraz sprzedaż paliw płynnych i olejów opałowych.
Ponadto Ekopol sprzedaje oraz świadczy usługi przechowania olejów napędowych u klienta poprzez mikrostacje paliw typu Fuelmaster, a także sprzedaje zbiorniki na olej opałowy.

Spółka zajmuje się również sprzedażą olejów i środków smarnych koncernów Texaco, Orlen Oil, Lotos Oil, Shell, Mobil, Elf oraz BP .
 

Opublikowano: 23.04.2010
Aktualizacja: 23.04.2010