EI ma zgodę na zakup udziałów w Anwimie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad Anwim z siedzibą w Warszawie, która będzie sprawowana wspólnie z dotychczasowym akcjonariuszem spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w decyzji urzędu – „Prezes UOKiK (…) odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania”.

Przypomnijmy, że wniosek dotyczący zamiaru przejęcia przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim z siedzibą w Warszawie wpłynął do UOKiK w dniu 1 sierpnia 2018 roku.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Jeszcze pod koniec lipca br. obie spółki informowały, że Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał list intencyjny dotyczący transakcji, w ramach której obejmie znaczący mniejszościowy pakiet akcji spółki Anwim, jednego z największych niezależnych operatorów stacji benzynowych w Polsce, działających pod marką Moya.

Celem transakcji jest wzmocnienie akcjonariatu oraz dokapitalizowanie spółki dla umożliwienia dalszego dynamicznego rozwoju sieci Moya w Polsce. Ostateczna wartość transakcji zostanie ustalona w toku dalszych negocjacji. Zakończenie procesu zależy od pomyślnego przebiegu analiz inwestycyjnych, transakcja wymaga również zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Anwim Spółka Akcyjna powstała w 1992 roku. Dziś jest jedną z największych niezależnych firm sektora paliwowego w Polsce. Anwim to profesjonalne, sprawnie zarządzane i potężne przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju. Anwim. prowadzi także własne stacje benzynowe i jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw Moya.

W sieci Moya działa obecnie ponad 180 obiektów. Do końca 2019 roku marka planuje rozszerzyć sieć do 250 stacji w całej Polsce.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.