Elstar Oils planuje poprawę wyników w 2010 r.

Udostępnij artykuł

W 2009 roku zysk netto grupy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł do 19,9 mln zł z 13,8 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny wzrósł do 39 mln zł z 36,3 mln zł. Natomiast przychody zwiększyły się do poziomu 650,3 mln zł, z 576,3 mln zł w 2008 roku.
W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży biodiesla stanowiły ponad 30 proc. ogólnych przychodów oraz 35 proc. przychodów ze sprzedaży produktów. W tym roku, jak zapowiada spółka, udział ten będzie dalej rósł.
Elstar Oils S.A., który jest producentem olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych rozwija nowy obszar biznesowy na tworzącym się w Polsce rynku biopaliw, poprzez produkcję estrów metylowych.
W tym celu spółka wybudowała zakład produkcyjny w Malborku o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton estrów metylowych rocznie. Rozwinęła również moce produkcyjne oleju rzepakowego, aby zapewnić surowiec zgodny z wymogami przepisów.
Cały proces produkcji estrów metylowych w firmie Elstar Oils spełnia wszystkie wymogi ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Nowoczesną fabryką zarządza spółka Biopaliwa, podmiot zależny w 100 proc. od Elstar Oils, powołany specjalnie w celu produkcji estrów metylowych i gliceryny.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji olejów i tłuszczów roślinnych pozwoliło na osiągnięcie najwyższego standardu procesów technologicznych. Spółka wdrożyła system jakości zapewniający jej stałą i najwyższą jakość wytwarzanych produktów i uzyskała świadectwo jakości wydane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
Spółka posiada również koncesję na wytwarzanie paliw płynnych, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, pozwalającą na sprzedaż estrów metylowych jako samoistnego paliwa (tzw. Biodiesel B 100).

Opublikowano: 08.04.2010
Aktualizacja: 08.04.2010