Eurocash SA przejmuje Eurocash Dystrybucja

Udostępnij artykuł

Aktywa spółki zależnej wyceniono na 146 mln zł, podczas gdy aktywa grupy Eurocash wynoszą 1,14 mld zł.

Zysk Eurocashu w pierwszym kwartale 2010 r. wzrósł o 27,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. Spółka miała w pierwszym kwartale 2010 r. 13,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok temu zysk ten wyniósł 10,55 mln zł. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,27 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1540,63 mln zł wobec 1486,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 5,00 mln zł zysku netto wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Eurocash Dystrybucja jest wiodącym dystrybutorem towarów szybko rotujących ( ang. FMCG) do stacji benzynowych oraz punktów sprzedaży typu Convenience. Wynikające z synergii z Grupą Eurocash , siła zakupowa oraz know–how są atutami, które warunkują pozycję firmy jako lidera wśród hurtowników FMCG w Polsce. Stosując zasadę "wszystko w jednej dostawie" zapewniamy naszym klientom kompleksowe dostawy w optymalnych cenach.

Eurocash Dystrybucja wywodzi się ze spółki McLane Polska Sp. z o.o, części obsługującej stacje benzynowe. Spółka McLane Polska sp. z o.o.należy do Grupy Eurocash od 17 kwietnia 2008 r, kiedy to Eurocash S.A. i McLane International LLC zawarły umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w McLane Polska sp. z o.o.
 

Opublikowano: 21.06.2010
Aktualizacja: 21.06.2010