European Biodiesel 2010

Udostępnij artykuł

Uczestnicy tego najważniejszego europejskiego wydarzenia dotyczącego biopaliw wysłuchają prezentacji przestawiającej najnowsze dane oraz sytuację na rynku biodiesla, a także będą dyskutowali nad przyszłością sektora w świetle zmieniającego się otoczenia ekonomicznego oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 

Opublikowano: 26.04.2010
Aktualizacja: 26.04.2010