Europejski Kongres Gospodarczy 2010

Udostępnij artykuł

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską. Nowy ład instytucjonalny i polityczny, priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej to tematy otwierające obrady. O zagadnieniach walki ze zmianami klimatycznymi uczestnicy Kongresu będą dyskutować w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność gospodarki i rozwój technologiczny.

Wśród licznych ścieżek tematycznych trzeba też wskazać na: kwestię innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem, tworzenie nowoczesnej infrastruktury transportowej, finansowanie inwestycji. W programie nie zabraknie tematów społeczno-gospodarczych, takich jak: prorozwojowa rola samorządów, atrakcyjność inwestycyjna regionów czy funkcjonowanie metropolii europejskich.

Jak uczy doświadczenie pierwszej edycji, o sile Kongresu stanowi aktualna i istotna tematyka, ale przede wszystkim prestiżowe i różnorodne grono uczestników. To kompetencje oraz otwartość dyskutantów i gości tworzą najcenniejszą wartość Kongresu – pozwalają świadomie i skutecznie mierzyć się z wyzwaniami współczesności.

II Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod patronatem José Manuela Barroso – Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem Kongresu czuwa Komitet Organizacyjny – Rada Patronacka pod honorowym przewodnictwem Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
 

Opublikowano: 20.04.2010
Aktualizacja: 20.04.2010