FPP: Odejście od dostaw LPG z Rosji do końca 2022 roku

Udostępnij artykuł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia deklarację Polskiej Izby Gazu Płynnego (PIGP) o odejściu od dostaw gazu płynnego LPG do końca 2022 roku. Udział LPG z Rosji w całym rynku krajowym przekracza 60 proc. (1.300.000 ton rocznie) i potrzeba kilku miesięcy, aby zmienić kierunki. W szczególności należy rozbudować infrastrukturę. W tym: liczbę terminali kolejowych i morskich w Polsce, znacząco zwiększyć tabor cystern kolejowych w Europie Zachodniej. Także udostępnić Terminal w Porcie w Gdańsku dla wszystkich operatorów LPG. Branża LPG będzie rozwijać zakres dostaw gazu z portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) – co jednak zdecydowanie zwiększy ceny gazu płynnego dla konsumentów. Sankcje mogą też uniemożliwić też korzystanie z dostaw LPG z Kazachstanu.

Obecnie Polska jest reeksporterem LPG na Ukrainę. W związku z trwającą wojną gaz nie płynie na Ukrainę z Rosji, Białorusi (z powodów politycznych), z Kazachstanu (ze względów logistycznych), ani morzem z uwagi na blokadę portów czarnomorskich. Sytuacja ta będzie trwać nadal również po wojnie. Ograniczając podaż na rynku polskim zmniejsza się możliwość dostawa gazu z Polski na Ukrainę. Po zakończeniu wojny należy zakładać, że importerzy z Ukrainy również będą przez pewien czas polegać na dostawach z Polski. Dopóki nie przygotują własnej logistyki dostaw i infrastruktury.

Komentarz FPP

– Po pierwsze, aby sankcje na Rosję były skuteczne, musi je wprowadzić cała UE.  W przeciwnym wypadku do Polski będzie przesyłane z Zachodu rosyjskie LPG w cenie powiększonej o marże międzynarodowych traderów. Po drugie infrastruktura, którą dysponują polscy importerzy i dystrybutorzy LPG, jest rozlokowana na wschodniej granicy. Szybkie odejście od tego kierunku dostaw   to wyrok na majątek przedsiębiorców, którzy przez lata zainwestowali w infrastrukturę LPG setki milionów złotych. Grozi to też szybkim wzrostem bezrobocia w rejonach nadgranicznych, gdzie kolej i terminale przeładunkowe są jednymi z nielicznych pracodawców. Branża potrzebuje czasu, aby zmienić łańcuchy dostaw i przestawić sią na nowe kierunki. Warto pamiętać, że gaz LPG jest źródłem energii dla kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców wykorzystujących go do celów technologicznych lub ogrzewania, a także napędzania wózków widłowych. Wzrost cen gazu przełoży się na koszty produkcji, a te na ceny świadczonych przez tych przedsiębiorców usług i produkowanych towarów. Wózków gazowych nie można napędzać innym paliwem, a w pewnych warunkach np.  zamknięte hale produkcyjne. Nie można korzystać z wózków napędzanych olejem napędowym.
podkreśla Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Komentarz PIGP

– Zgodnie z decyzją Sejmu będziemy gotowi z nową logistyką i infrastrukturą na całkowite odcięcie dostaw gazu LPG z Rosji na koniec 2022 roku. Już teraz bardzo intensywnie pracujemy nad nowymi kierunkami dostaw, nowymi umowami i cały czas rozmawiamy z potencjalnymi partnerami. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w branży gazu LPG kontrakty są długoterminowe. Nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku tygodni pozyskać nowych dostawców czy infrastruktury – jak cysterny, pojemności magazynowe w europejskich terminalach, etc. Natychmiastowe odcięcie gazu LPG to problem przede wszystkim dla konsumentów. Nie będą oni mogli funkcjonować bez tych dostaw – gospodarstwa domowe korzystające z butli, rolnicy używający zbiorników czy kierowcy jeżdżący na autogazie, a także Ukraina – do której reeksportujemy gaz LPG.
dodaje Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego (PIGP).

Działania, jakie branża LPG w Polsce będzie podejmować w celu sprawnego przestawienia logistyki dostaw z nowych kierunków:

  • Budowa w Polsce infrastruktury do przesyłek z Zachodu. Obecnie dysponujemy zbyt małą liczbą terminali przeładunkowych, zdolnych przyjmować całopociągowe przesyłki z portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia).
  • Pozyskanie dużej liczby cystern kolejowych, które mogłyby zabezpieczyć dostawy dużych ilości LPG z Zachodu – obecnie brak odpowiedniej liczby wagonów.
  • Budowa w Polsce nowych terminali morskich – obecnie działające trzy porty nie zabezpieczają potrzeb kraju. Mogą przyjmować tylko mniejsze jednostki, a największy z nich (Gaspol Gdańsk) nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów rynkowych. Gaz dostarczany małymi jednostkami jest najczęściej kupowany od traderów na ARA lub ze Szwecji. Jest drogi ze względu na marże traderów. Pozostałe dwa porty w Szczecinie i Gdyni mogą przyjmować tylko mniejsze statki. Wszystkie trzy działające obecnie terminale mają utrudnioną logistykę kolejową. Kolej w portach obsługuje wiele terminali i te gazowe nie są dla kolei priorytetowe. Zwiększające się w polskich portach przeładunki kontenerów i towarów masowych w tym węgla importowanego do Polski i przez Polskę na Ukrainę będzie ten problem tylko powiększać.
  • Nowe kontrakty logistyczne
  • Nowe kontrakty z dostawcami

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 12.05.2022
Aktualizacja: 12.05.2022