GDDKiA: Liczba stacji MOP wzrosła w 2020 roku

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych. W 2020 r. na MOP-ach otwarto 11 nowych stacji paliw – wynika z danych GDDKiA opublikowanych premierowo na łamach Liderzy Rynku – Dostawcy dla stacji paliw – RAPORT 2021.

W zależności do funkcji, MOP-y dzielą się na kategorie:

– MOP kategorii I o funkcji wypoczynkowej, wyposażony m.in. w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych, budynek toalet oraz urządzenia wypoczynkowe;

– MOP kategorii II o funkcji wypoczynkowo-usługowej, wyposażony w obiekty o których mowa w kat. I oraz stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, informacji turystycznej;

– MOP kategorii III o funkcji wypoczynkowej i usługowej wyposażone w elementy o których mowa w kat. II oraz obiekty noclegowe itd.

MOP-y kat. II i III w ramach postępowań przetargowych, wydzierżawiane są koncernom paliwowym, w celu zarządzania i prowadzenia działalności zgodnie z kategorią MOP.

Przy drogach ekspresowych i autostradach jest 218 MOP-ów będących w zarządzie GDDKiA w tym MOP kat. I – 121 szt., MOP kat. II – 76 szt., MOP kat. III – 21 szt.

Na koniec 2020 roku funkcjonowało 89 stacji paliw na MOP-ach będących w zarządzie GDDKiA.

Poszczególne sieci stacji paliw obsługują:

 • PKN Orlen obsługuje 31 MOP-ów zlokalizowanych przy autostradach A1 (6 MOP-ów), A2 (4 MOP-y), A4 (5 MOP-ów) oraz drogach ekspresowych S3 (MOP Jawor Wschód i Zachód), S5 (MOP Morzęcino Zachód i Wisznia Mała Wschód), S7 (4 MOP-y), S8 (6 MOP-ów), S17 (MOP Mroków), S61 (MOP Rudniki Południe);
 • BP Europa SE Oddział w Polsce (BP) obsługuje 21 MOP-ów zlokalizowanych przy autostradzie A1 (4 MOP-y), A2 (MOP Parma i Polesie), A4 (4 MOP-y) i A18 (MOP Jagłowice) oraz drodze ekspresowej S3 (MOP Wysoka Wschód i Sitno Zachód), S5 (4 MOP-y), S7 (MOP Potok Mały), S11 (MOP Skórzewo) i S17 (MOP Markuszów Północ i Południe);
 • Lotos obsługuje 21 MOP-ów zlokalizowanych przy autostradzie A1 (MOP Rowień Zachód, Krzyżanów Zachód i Wschód), A2 (4 MOP-y), A4 (6 MOP-ów) oraz drodze ekspresowej S3 (4 MOP-y), S7 (MOP Koszwały, Pawliki Zachód i Suchedniów Zachód), S8 (MOP Kołaki);
 • Shell Polska obsługuje 11 MOP-ów zlokalizowanych przy autostradzie A2 (MOP Nowostawy i Niesułków) i A4 (4 MOP-y) oraz drodze ekspresowej S5 (MOP Siekierki i Czerlejno), S7 (MOP Ostróda), S8 (MOP Chojny i Dąbrowa Wielka);
 •  Circle K Polska obsługuje MOP Machnacz Północ i MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 oraz MOP Krze przy drodze ekspresowej S8;
 • Amic Energy obsługuje MOP Urzut przy drodze ekspresowej S8;
 • Moya obsługuje MOP Trzebiel przy drodze A18.  

W 2020 r. na MOP-ach otwarto 11 nowy stacji paliw w tym:

 • 4 stacje BP na MOP Łubowo, Pierzyska, Wisznia Mała Zachód (droga ekspresowa S5) oraz MOP Skórzewo (droga ekspresowa S11);
 • 4 stacje PKN Orlen na MOP Paprotnia (droga ekspresowa S8), MOP Wisznia Mała Wschód (droga ekspresowa S5), MOP Jawor Wschód i Zachód (droga ekspresowa S3);
 • 2 stacje Lotos na MOP Kochlice Zachód i Wschód przy drodze ekspresowej S3;
 • 1 stacja Shell na MOP Siekierki przy drodze ekspresowej S5.   

W 2021 r. planowane jest otwarcie kolejnych 12 nowych stacji paliw w wydzierżawionych MOP-ach:

 • 9 stacji Lotos na MOP Popowo Zachód i Wschód (droga ekspresowa S3), MOP Golina Wielka i Folwark (droga ekspresowa S5), MOP Olsztynek Północ i Klemencice (droga ekspresowa  S7), MOP Kierzno Północ i Południe (droga ekspresowa S8) oraz MOP Rudniki Północ (droga ekspresowa S61);
 • 3 stacje PKN Orlen na MOP Żnin Zachód przy drodze ekspresowej S5;
 • 2  stacje Circle K na MOP Kępsko Zachód i Wschód przy drodze ekspresowej S3.

Informacja nie zawiera danych z odcinków autostrad będących w koncesji (odcinki, które nie są w zarządzie GDDKiA), tj.  autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń (Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company), A2 na odcinku Świecko-Konin (Koncesjonariusz Autostrada Wielkopolska) oraz A4 na odcinku Katowice-Kraków (Koncesjonariusz Stalexport Autostrada Wielkopolska) oraz z parkingów prywatnych.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2021
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.04.2021
Aktualizacja: 16.04.2021