Grupa Unimot opublikowała wyniki za I półrocze 2021 r.

Udostępnij artykuł
Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował wyniki za I półrocze 2021 r. W tym okresie osiągnął poziom skonsolidowanych przychodów ogółem w wysokości 3 303,5 mln zł, a EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 45,5 mln zł, co stanowi realizację 60 proc. całorocznej prognozy.

Skonsolidowane przychody ogółem w wysokości 3 303,5 mln zł stanowią wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana nieznacznie spadła r/r (o 5,9 proc.) i ukształtowała się na poziomie 45,5 mln zł. W samym II kwartale 2021 r. przychody wyniosły 1 731,2 mln zł (wzrost o 75,6 proc.), a EBITDA skorygowana 17,2 mln zł (wzrost o 10,9 proc. r/r).

W II kwartale 2021 r. mieliśmy do czynienia ze sprzyjającym otoczeniem zewnętrznym w segmencie paliw płynnych, co wykorzystaliśmy do osiągnięcia wyższych wolumenów sprzedaży i marż. Niestety w dalszym ciągu rosną ceny rynkowe wszystkich produktów, którymi handlujemy. Szczególnie widoczne było to w segmencie energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie musieliśmy znacząco ograniczyć handel hurtowy. Poza energią i gazem, negatywny wpływ na wyniki miały także: segment fotowoltaiki obciążony kosztami związanymi z rozwojem, biznes produktów asfaltowych, gdzie obserwowaliśmy agresywną politykę cenową dostawców, oraz biznes olejów, przede wszystkim ze względu na rosnące ceny frachtów do Azji – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

I półrocze 2021 r. to natomiast pierwszy okres pozytywnej EBITDA skorygowanej w segmencie stacji paliw.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak ten segment się rozwija – udało się osiągnąć próg rentowności wcześniej niż zakładaliśmy. Od kwietnia tego roku, miesiąc po miesiącu, na stacjach Avia rosną wolumeny sprzedaży paliw, a także sprzedaży pozapaliwowej – dodaje Adam Sikorski.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku Grupa sukcesywnie rozwijała poszczególne biznesy. W tym okresie przyłączono do sieci stacji Avia kolejne 9 obiektów, a łącznie na wszystkich stacjach sprzedano 73,2 mln litrów paliwa, co stanowi wzrost o 63,4 proc. r/r.

W obszarze OZE Grupa zaangażowała się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości i otworzyła pierwszy showroom Avia Solar. W lipcu uruchomiła natomiast zapowiadaną wcześniej produkcję paneli fotowoltaicznych w hali PZL Sędziszów. Rozpoczęła także import benzyn i zintensyfikowała sprzedaż oleju napędowego w rejonie północno-zachodniej Polski. 25 czerwca 2021 r. Unimot wypłacił dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 proc. jednostkowego zysku netto (16,2 mln zł), co stanowiło 1,97 zł na akcję.

Obserwując sytuację rynkową i bieżącą kondycję naszych biznesów, na kolejne miesiące roku patrzymy z optymizmem. Spodziewamy się dalszych dobrych efektów w biznesie oleju napędowego, kolejnych rekordów sprzedaży na stacjach Avia, a także poprawy sytuacji w biopaliwach oraz biznesie fotowoltaicznym. Liczymy także na to, że mimo poważnych wyzwań rynkowych – biznes LPG, energii elektrycznej i gazu będzie funkcjonował najlepiej jak to możliwe. Jednocześnie wciąż dbamy o koszty i płynność finansową – mówi Adam Sikorski.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.08.2021
Aktualizacja: 25.08.2021