Grupa Unimot w I półroczu 2022 r. potroiła zysk netto

Udostępnij artykuł

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 159,5 mln zł.

Grupa unimot cysterna

Grupa Unimot chwali się wynikami

Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot wyniosły w I półroczu 2022 r. 5 889 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w raportowanym okresie ukształtowała się na poziomie 159,5 mln zł, wobec 45,5 mln zł w I półroczu 2021 r. Zysk netto wyniósł w I półroczu 2022 r. 159,7 mln zł w stosunku do 46,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– W I półroczu 2022 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne, co w świetle wyzwań związanych głównie z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie wymagało szybkiego i elastycznego podejścia do każdej pojawiającej się szansy rynkowej. Spółka działała w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz rozszerzanych sankcji na Rosję i Białoruś, do których konsekwentnie się stosujemy. Pomaga nam w tym wynajęty terminal przeładunkowy w Danii, dzięki któremu dywersyfikujemy źródła dostaw oleju napędowego i możemy w pełni wykorzystać potencjał importu z innych kierunków, niż wschodni. Mimo licznych wyzwań stojących przed nami jestem przekonany, że konsekwentna realizacja wyznaczonych celów oraz elastyczność działania wpłyną na umacnianie naszej pozycji rynkowej i pozytywnie przełożą się na perspektywy rozwoju Grupy Unimot.– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Czynniki rynkowe i inwestycje

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I półroczu 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję, wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego i biopaliw o 15 proc. r/r do poziomu 855 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 5 proc. do 118 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu, w tym ze strony klientów ukraińskich oraz wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Kluczowym wydarzeniem w I półroczu 2022 r. było podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej przejęcia przez Grupę Unimot 100 proc. akcji Lotos Terminale. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się niezależnym operatorem logistycznym posiadającym 9 terminali paliw, przejmie także 2 zakłady produkcji asfaltów. Przejęcie spółki Lotos Terminale oznaczać będzie skokowy wzrost skali działalności i pozwoli na uplasowanie się Grupy Unimot na trzecim miejscu na rynku magazynowania paliw oraz na drugim miejscu na rynku sprzedaży asfaltów. 20 czerwca 2022 r. zgodę na realizację środków zaradczych, w ramach których odbywa się transakcja nabycia akcji Lotos Terminale, wyraziła Komisja Europejska, a 8 lipca 2022 r. Unimot otrzymał także zgodę na koncentrację wydaną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgoda UOKiK była kolejnym kluczowym krokiem zbliżającym nas do sfinalizowania tej największej w historii naszej firmy transakcji. Jesteśmy już również organizacyjnie przygotowani do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, ponieważ nasz segment związany z obrotem paliwami, biopaliwami i gazem LPG od 1 sierpnia funkcjonuje w ramach spółki Unimot Paliwa. Dzięki temu będziemy gotowi do zapewnienia pełnej niezależności poszczególnych segmentów po przejęciu infrastruktury magazynowania paliw.
– dodaje Adam Sikorski.

Rozwój sieci Avia i współpraca ze Spar

Grupa Unimot intensywnie rozwija również sieć stacji paliw pod marką Avia, którą 5 lat temu wprowadziła na polski rynek. Na koniec I półrocza 2022 r. Grupa Unimot posiadała 102 stacje Avia, w tym 31 prowadzonych w modelu CODO (bezpośrednio przez spółkę) i 71 w modelu DOFO (franczyzowych), co oznacza, że w raportowanym okresie przyłączono do sieci Avia 17 stacji paliw.

Unimot rozwija także współpracę z siecią SPAR, uruchamiając kolejne markety Spar Express przy stacjach Avia. Na koniec czerwca 2022 r. działało ich 9. Na stacjach funkcjonujących w formacie sklepowym Spar zaobserwowano ponad 20 proc. wzrost sprzedaży asortymentu, w związku z tym przygotowywane są plany dalszego rozwoju współpracy między sieciami. W I półroczu 2022 r. przekroczony został również wolumen sprzedaży 100 mln litrów paliw na stacjach Avia i Grupa Unimot ma ambicje utrzymania wolumenu sprzedaży na poziomie 20 mln litrów miesięcznie.

Źródło: Grupa Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store maj-czerwiec 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 01.09.2022
Aktualizacja: 01.09.2022