Huzar buduje swoją pozycję na rynkach lokalnych

Udostępnij artykuł

W nasz zamysł budowy sieci prywatnych stacji paliw nie jest wpisane to, aby konkurować z koncernami paliwowymi. Głównym celem sieci jest budowa i umocnienie pozycji na rynku. Przekornie można by powiedzieć, że w wielu aspektach jest to tożsame, jednak według mojej oceny istnieje zasadnicza różnica – ocenia Ireneusz Jabłonowski.

– Stacje Huzara przede wszystkim znajdują się w bardzo różnych lokalizacjach: trasy, niewielkie miejscowości, trasy podmiejskie, miasteczka. Często najbliższa konkurencja jest 20-30 km dalej w zupełnie innym rynku, co daje szanse na budowę lojalności na rynkach lokalnych. Poza tym staramy się dostosować swoją ofertę w sposób bardzo elastyczny do potrzeb rynku. Często w stacjach koncernowych każde działanie musi mieć odzwierciedlenie w jakiejś procedurze lub regulaminie co w efekcie końcowym powoduje utratę elastyczności – podkreśla prezes PolPetro.

Choć trudno porównywać rozpoznawalność marek dużych koncernów do rozpoznawalności marki Huzar, to chciałbym podkreślić, że udało się nam zbudować markę Huzar z wykorzystaniem pewnych elementów powszechnie znanych społeczeństwu dzięki czemu rozpoznawalność znaku jest bardzo duża. Dzisiaj wielu kierowców pomimo niewielkiej ilości w porównaniu do stacji koncernowych sieci Huzara potwierdzi, że już spotkało się z tą marką – zauważa Jabłonowski.

– Jednak najważniejszym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest to, iż sieć Huzar jest zarządzana przez właścicieli tych obiektów, a tym samym jest to sieć która jest w stanie najszybciej reagować na zapotrzebowanie rynku i jego oczekiwania rynku. Tego elementu nie da się zastąpić procedurą – uważa Ireneusz Jabłonowski.

Sieć stacji Huzar liczy obecnie ok. 60 stacji, w tym 43 w pełnym brandzie. Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 48 proc. wszystkich stacji w Polsce to wciąż obiekty niezależne. Ich udział w rynku jednak systematycznie maleje. Część z nich łączy się w większe grupy prowadzące wspólna politykę zaopatrzeniową i inwestycyjną. W pierwszym kwartale tego roku zwiększyła się natomiast liczba stacji w niezależnych sieciach liczących powyżej 10 stacji. Stało się tak głównie za sprawą Huzara, który według POPiHN zwiększył liczbę swoich stacji z 49 do 60.

W Polsce na koniec I kwartału funkcjonowało 6 710 stacji paliw. To o 16 mniej niż pod koniec ubiegłego roku. Liczba stacji w Polsce spada nieustannie od 2007 roku, kiedy to w naszym kraju było 6 904 stacji.
 

Opublikowano: 17.05.2010
Aktualizacja: 17.05.2010