II Międzynarodowe Forum Petrol Retail

Udostępnij artykuł

Tematem Forum będzie obecna sytuacja w branży paliwowej w Rosji oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Uczestnicy spotkania będą zastanawiali się nad rozwiązaniami dla branży w świetle poprawiających się nastrojów gospodarczych.

Głównym celem wydarzenie jest kontynuowanie i dalsze rozwijanie współpracy pomiędzy firmami paliwowymi, a bankami, instytucjami finansowymi, firmami telekomunikacyjnymi oraz dostawcami najnowszych technologii na stacje paliw, w celu dalszego rozwoju branży.
 

Opublikowano: 26.04.2010
Aktualizacja: 26.04.2010