INiG będzie kontrolował paliwa na Statoil

Udostępnij artykuł

Systemowi monitorowania jakości paliw płynnych, realizowanemu od maja przez Instytut Nafty i Gazu, podlegają benzyny (Suprema 98, Eurosuper 95), oleje napędowe (DieselGold, SupraDiesel) i LPG w całej sieci stacji Statoil w Polsce. Kontrolerzy INiG sprawdzają również poprawność wydawania paliw przez dystrybutory.

Statoil, jako pierwszy detaliczny dostawca paliw na polskim rynku, już od 2002 roku poddaje wszystkie swoje paliwa niezależnej i dobrowolnej kontroli jakości. Sprawdzana jest również poprawność wskazań dystrybutorów na stacjach. Dotychczas badania te realizowane były przez firmę SGS Polska (Societe Generale de Surveillance).

Statoil Poland, spółka norweskiego koncernu Statoil obecna jest w Polsce od 1992 roku. Statoil posiada w Polsce sieć 297 stacji paliw, w tym 63 stacje franczyzowe oraz 48 stacji 1-2-3. Firma zajmuje się również hurtowymi dostawami oleju napędowego, benzyny, lekkiego oleju opałowego oraz gazu płynnego do odbiorców przemysłowych. W swojej ofercie posiada także szeroką gamę środków smarnych, olejów przemysłowych i silnikowych najwyższej jakości.

Instytut Nafty i Gazu (INiG) działający od 1944 roku to jeden z najstarszych w Polsce ośrodków naukowo-badawczych. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą obejmującą unikatowe w skali kraju analizatory, sprzęt umożliwiający prowadzenie badań laboratoryjnych i polowych, co pozwala na tworzenie różnorodnej oferty prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych dla przemysłu, a także na uczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez konsorcja naukowe.

Opublikowano: 02.06.2010
Aktualizacja: 02.06.2010