International Petroleum Week 2011

Udostępnij artykuł

Ideą IP Week jest tworzenie przestrzeni dla rozmów oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami międzynarodowego rynku paliwowego.

Podczas poprzedniego IP Week omawiano kwestie związane z rozwojem, potencjalem oraz wyzwaniami jakie stoją przez Rosją, WNP, Afryką oraz Bliskim Wschodem. Uczestnicy mieli również możliwość słuchać prelekcji dotyczącej cen wygłoszonych przez specjalistów zajmujących się handlem paliwami.
 

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010