Iwona Waksmundzka-Olejniczak prezesem zarządu PGNiG

Udostępnij artykuł

Rada Nadzorcza PGNiG zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko prezesa zarządu spółki. Od 9 kwietnia br. zarządem spółki pokieruje Iwona Waksmundzka–Olejniczak. Dotychczas pracowała jako prezes należącej do Grupy Orlen spółki Energa. Była także dyrektorem wykonawczym ds. strategii, innowacji i relacji inwestorskich PKN Orlen czytamy w komunikacie PGNiG.

Iwona Waksmundzka Olejniczak PGNiG

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Doświadczenie

Nowa prezes zarządu PGNiG posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu na szczeblu korporacyjnym. Zarówno w sektorze energetycznym, oil&gaz jak i w sektorze bankowym.

Od 16 lipca 2021 roku pełniła funkcję prezesa zarządu Energa nadzorując całą Grupę Kapitałową Energa i kluczowe projekty strategiczne. Zarządzała realizacją przyjętej strategii Grupy Energa oraz procesem integracji z Grupą Orlen.

Wcześniej sprawowała funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Energa, zarządzając majątkiem strategicznym. Nadzorowała również procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

Od 2018 roku związana była z PKN Orlen, najpierw jako dyrektor biura relacji inwestorskich. Następnie pracowała jako dyrektor wykonawczy ds. strategii, innowacji i relacji inwestorskich. Na tym stanowisku nadzorowała m.in. opracowanie i wdrażanie strategii PKN Orlen do 2030 roku. Odpowiadała również za realizację projektów strategicznych oraz inwestycje kapitałowe. Nadzorowała także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej i relacje z uczestnikami rynku kapitałowego. Nadzorowała przygotowanie i wdrożenie strategii dekarbonizacji oraz strategii wodorowej.

W latach 2016-2017 nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska. Z bankowością była związana od 2002 roku, pełniąc funkcje menedżerskie w Plus Banku i Invest Banku. Wcześniej była także kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Wykształcenie

Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing). Ukończyła także Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Postępowanie kwalifikacyjne PGNiG

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu PGNiG ogłoszony został 29 marca br., z terminem składnia ofert do 6 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza, podczas posiedzenia w dniu 7 kwietnia br., przeprowadziła postępowanie konkursowe, poddając zgłoszone kandydatury ocenie i weryfikacji. Przeprowadzone zostały także rozmowy kwalifikacyjne.

Źródło: PGNiG

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.