Jakość paliw: Autogaz bez skazy

Udostępnij artykuł

2009 rok z pewnością zapisze się bardzo dobrze pod względem jakości gazu płynnego – zarówno na stacjach jak i w hurtowniach LPG. Na razie nieznane są jeszcze kompleksowe wyniki kontroli opracowywane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale z danych, które już są dostępne można uznać, że 2009 rok był udany. W okresie od 15 stycznia do 18 grudnia Inspekcja Handlowa przeprowadziła w sumie 828 kontroli na stacjach tankowania LPG. Zaledwie 9 razy inspektorzy doszukali się nieprawidłowości – oznacza to, że złe paliwo sprzedawane było tylko na 1 proc. stacji. Należy jednak pamiętać, że dostępne w chwili obecnej dane UOKiK przedstawiają przeprowadzone kontrole bez podziału na kontrole przeprowadzone w systemie losowym oraz kontrole dokonane w oparciu o skargi kierowców, informacje uzyskane z policji oraz negatywne wyniki poprzednich kontroli. Prawdziwy obraz skali problemu odzwierciedlają właśnie kontrole losowe, kontrole na podstawie skarg mają natomiast charakter prewencyjny. Wynika z tego zatem, że pełne wyniki kontroli, uwzględniające podział na oba rodzaje kontroli będą jeszcze bardziej zadowalające, bo z puli 828 stacji, jedynie część kontrolowana była w systemie losowym.
Bardzo dobrze wypadły w ubiegłym roku również kontrole przeprowadzone w hurtowniach LPG. Na sześć przeprowadzonych kontroli w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2009 r. kontrole przeprowadzono w hurtowniach TeZeT w Brzeźnie, Gaspolu w Małaszewiczach, PHUB Trasa w Małaszewiczach, Orlen Gazu w Rozlewni Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy, Zalgazu w Bronowo Zalesie oraz w Union Express w Zawadzkich.
– Tak dobre wyniki w sektorze LPG to przede wszystkim zasługa firm z tej branży. Ponosząc duże koszty na dostosowanie się do obowiązujących od stosunkowo niedawna przepisów,
kontrolując jakość gazu na poszczególnych etapach logistyki osiągnięto wyniki z których branża może być szczególnie zadowolona – mówi Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. – Warto również wspomnieć o dużym zaangażowaniu Inspekcji Handlowej . Duża ilość kontroli wymusza odpowiednie działanie przedsiębiorstw zajmujących się LPG – dodaje.
 

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010