KIB: NCW powinien stopniowo rosnąć

Udostępnij artykuł

– W uwagach do projektu resortu gospodarki przedstawiliśmy wyraźnie, iż dla rozwiązania problemów krajowych wytwórców, a tym samym przetwórców i producentów rolnych nie wystarcza jedynie zwiększenie NCW w kolejnych latach – mówi Tomasz Pańczyszyn, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw.

– Bez zmiany systemu wsparcia oraz zapisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach niestety utrwalać się będzie niekorzystna sytuacja, w której znamienita większość biokomponentów pochodzi z zagranicy – a więc tak naprawdę nie wiadomo z jakiego kraju czy tez regionu świata – uważa dyrektor KIB.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 r. ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Do realizacja celu zobowiązany jest każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium RP lub zużywa na potrzeby własne.

Opublikowano: 25.06.2010
Aktualizacja: 25.06.2010