Kliszcz: Lotos nie zaskoczy negatywnie

Udostępnij artykuł

– Widoczna jest poprawa warunków rynkowych, wzrost marż rafineryjnych, które na koniec 2009 roku i na początku tego roku były na bardzo niskim poziomie – ocenia analityk.

W IV kwartale ub. r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 4 024,0 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 86,2 mln zł. W stosunku do IV kw. 2008 r. przychody wzrosły o 272,9 mln zł, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 751,6 mln zł. Największy wpływ na wysokość zysku operacyjnego w IV kw. 2009 r. miał wynik segmentu produkcji i handlu, który pomimo otoczenia skrajnie niekorzystnego dla branży wyniósł, na poziomie operacyjnym, ponad 100 mln zł.

– Wynik netto za czwarty kwartał znacznie przekroczył prognozy analityków, a został wypracowany w niezwykle trudnych warunkach ekonomicznych, przy wyjątkowo niskim poziomie marży rafineryjnej – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. – To ogromny sukces i powód do dumy dla wszystkich pracujących na wzrost wartości naszej spółki w 2009 roku, kiedy to również z sukcesem, jako pierwsi w Polsce, wprowadziliśmy Pakiet Antykryzysowy. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników segmentu produkcji i handlu, widzimy wyniki pozostałych firm z sektora i na tym tle Lotos wygląda bardzo pozytywnie. Rafineria w Gdańsku pracowała w czwartym kwartale na ponad 100 proc. swoich możliwości, co potwierdza naszą wysoką efektywność. Wyniki segmentu wydobywczego są również zadowalające, szczególnie po oczyszczeniu z wpływu zdarzeń jednorazowych oraz uwzględnieniu przesunięcia realizacji dużej części marży wydobywczej na I kw. 2010 roku – zakończył Olechnowicz.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Lotosu miała również efektywnie przeprowadzona i zakończona sukcesem restrukturyzacja kapitałowa firmy Energobaltic (w 100 proc. zależnej od Petrobalticu). W ramach działań restrukturyzacyjnych zawarto także z wierzycielami Energobalticu układ o postępowaniu naprawczym oraz porozumienie z pozostałymi udziałowcami firmy, w wyniku których Petrobaltic nabył resztę udziałów w Energobalticu i przejął nad nim pełną kontrolę. W efekcie tych działań możliwe było rozwiązanie rezerw i odpisów utworzonych uprzednio w związku z tymi projektami.
 

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010